De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

zaterdag 4 november 2017

ZonMW: Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen belangrijk onderdeel van actieplan VWS ‘Gepast gebruik van geneesmidde...

Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen belangrijk onderdeel van actieplan VWS 'Gepast gebruik van geneesmiddelen'
Minister Schippers van het ministerie van VWS heeft op 15 december 2016 de Tweede Kamer middels een Kamerbrief geïnformeerd over het actieplan 'Gepast gebruik van geneesmiddelen'. Hierin gaat zij nader in op het gepast gebruik van geneesmiddelen als onderdeel van de VWS-geneesmiddelenvisie die in januari 2016 is gepubliceerd. In de Kamerbrief is een uitgebreide beschrijving opgenomen van het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG). Een samenvatting van de lopende projecten uit dit programma maakt deel uit van de Kamerbrief.
Lees verder

Mentale weerbaarheid: wat helpt jongeren op school?
Docenten kunnen via hun gedrag een positief effect hebben op de mentale weerbaarheid van jongeren op school. Onderzoek heeft deze 'positieve microgedragingen' vastgelegd. De positieve microgedragingen zijn op film gezet en vertoont op vmbo-scholen in Rotterdam. Het gaat hier om gedrag gerelateerd aan sociale veiligheid, persoonlijke betrokkenheid en interactie tussen school, leerlingen en ouders.
Lees verder

Innovatie in de JGZ: nieuwe ideeën gezocht!
De programma's Versterking Uitvoeringspraktijk JGZ en Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg zoeken naar innovatieve ideeën ter versterking van de jgz-uitvoeringspraktijk en het richtlijnontwikkeltraject. Beide programma's zullen samen optrekken in een volgende subsidieronde.
Lees verder

Hartstichting en ZonMw bundelen krachten in onderzoek naar betere behandeling van hartfalen en boezemfibrilleren
De Hartstichting en het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen stellen ieder 2,5 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar betere behandeling van hartfalen en boezemfibrilleren. In een gezamenlijke subsidieronde kunnen onderzoekers voorstellen indienen gericht op behandeling van deze ziekten. De ronde bestaat uit de onderdelen Grote Trials en Drug Rediscovery, waarvoor ieder specifieke criteria gelden.
Lees verder

Vooraankondiging veldraadpleging concept kennisagenda 'Gezond ouder worden'
Woensdag 8 februari 2017 publiceert ZonMw de concept kennisagenda 'Gezond ouder worden'. Wij nodigen u van harte uit om de concept kennisagenda tussen 8 en 22 februari aan te vullen met ontbrekende kennisvragen.
Lees verder

Sportimpuls 2017 opengesteld!
Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen vanaf vandaag bij ZonMw een subsidieaanvraag indienen voor de Sportimpuls 2017. Ook dit jaar zijn drie subsidieoproepen tegelijkertijd opengesteld: Sportimpuls, Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht en Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten. De sluitingsdatum is 23 februari 2017, 14.00 uur.
Lees verder

Subsidieoproep 'Multinational Research Projects for Pathway Analysis across Neurodegenerative Diseases'
Het EU Joint Programme Neurodegenerative Disease Research (JPND) heeft de subsidieoproep 'Multinational Research Projects for Pathway Analysis across Neurodegenerative Diseases' opengesteld.
Lees verder

Nieuwe toolkit voor een betere bruikbaarheid van ROM
Om effectieve zorg te kunnen leveren, is monitoren van de behandeling een voorwaarde. De ervaring leert dat de implementatie van Routine Outcome Monitoring (ROM) vaak moeizaam verloopt. De academische werkplaatsen Risicojeugd, Inside Out en C4Youth stelden een toolkit samen om de klinische bruikbaarheid van ROM te bevorderen. Deze vindt u op de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.
Lees verder

Innovatie in de JGZ: nieuwe ideeën gezocht
Heeft u een innovatief idee ter versterking van de jgz-uitvoeringspraktijk of het richtlijnontwikkeltraject? Mail ons dan voor 16 maart uw pitch!
Lees verder