De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

zaterdag 4 november 2017

ZonMW: Positieve gezondheid goed zichtbaar

Positieve gezondheid goed zichtbaar
Op de jaarlijkse conferentie van 'Alles is gezondheid...' op 15 februari 2017 wordt uitgebreid aandacht besteed aan positieve gezondheid. Dat is niet nieuw: afgelopen 3 jaar is hier vanuit 'Alles is gezondheid...' veel aandacht aan besteed, bijvoorbeeld in de pledges.
Lees verder

Drie Leernetwerken wijkverpleging koplopers bij Zorgpact
Drie van de oorspronkelijk tien door ZonMw gefinancierde Leernetwerken wijkverpleging hebben erkenning gekregen als koploper van Zorgpact. Kennis uitwisselen en contacten leggen staan voorop. Een projectleider: 'Net als binnen de Leernetwerken wijkverpleging hebben de Zorgpact-initiatieven allemaal hun eigen manier van werken ontwikkeld. Dat maakt uitwisseling interessant.'
Lees verder

ZonMw maakt zich hard voor depressiepreventie
Op woensdag 15 februari tekent ZonMw samen met 19 andere partijen de pledge depressiepreventie op de conferentie 'Alles is gezondheid'. Alle partijen werken mee aan een meerjarenprogramma depressiepreventie dat minimaal vijf jaar zal lopen. Doelstelling is een forse afname van mensen met depressie in 2030 met 30 procent.
Lees verder

IMDI @ Innovation for Health
Donderdag 16 februari was het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI) met een keynote spreker, een pitch en main track sprekers vertegenwoordigd op Innovation for Health in het WTC in Rotterdam. Ruim 800 deelnemers ontmoetten elkaar en werden geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied van innovatie in de gezondheidszorg.
Lees verder

Vier keer anderhalf miljoen euro voor vooraanstaande medische wetenschappers
Vier keer anderhalf miljoen euro voor vooraanstaande medische wetenschappers
Lees verder

Unieke samenwerking tussen Nederland en Canada
Vandaag hebben het Reumafonds, ZonMw en de Canadian Institutes of Health Research (CIHR) bekend gemaakt in welk Nederlands-Canadees reuma-onderzoek zij gezamenlijk 5,2 miljoen euro (8 miljoen Canadese dollar) investeren. Het onderzoek dat de subsidie toegekend krijgt, wordt uitgevoerd in een uniek internationaal netwerk van Nederlandse en Canadese onderzoekers onder de naam: UCAN CAN-DU. Dit onderzoek moet een personalized medicine behandeling van kinderen met jeugdreuma mogelijk maken. De ambassadeur van Canada in Nederland, Sabine Nölke, heeft vanmorgen aan een delegatie van de onderzoekers de cheque overhandigd.
Lees verder

Subsidieaanvragen over werklozen aan het werk helpen
ZonMw ontving 23 subsidieaanvragen binnen de 2e subsidieronde van Vakkundig aan het werk. De aanvragen gaan over onderzoek naar de verschillende aanpakken van gemeenten in het domein van werk en inkomen. De vraag 'wat werkt voor wie, waarom en wanneer' staat centraal.
Lees verder

Programma TopZorg: de tussenstand in beeld gebracht
Nadat vorige week de minister de tussenevaluatie van het experiment TopZorg naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, is dit een mooi moment voor de ziekenhuizen zelf om de balans op te maken na twee jaar TopZorg.
Lees verder

Excellente wetenschap houdt rekening met m/v-verschillen
Aandacht voor sekse en gender in onderzoek is onderdeel van excellente wetenschap. Daar waren de deelnemers van de ZonMw-bijeenkomst 'Man-vrouwverschillen beter in beeld in gezondheidszorgonderzoek!' het over eens. Maar waarom gebeurt het dan nog relatief weinig? Is het altíjd relevant? Wat levert het op? En hoe kun je er als onderzoeksfinancier voor zorgen dat onderzoekers meer aandacht besteden aan verschillen tussen mannen en vrouwen in gezondheid en zorg?
Lees verder