De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

zaterdag 4 november 2017

ZonMW: PMTO niet beter dan reguliere hulp voor pleeggezin

PMTO niet beter dan reguliere hulp voor pleeggezin
De interventie PMTO vermindert opvoedstress tijdelijk bij pleegouders, maar dat effect is niet blijvend. Dat blijkt uit onderzoek waarop Anne Maaskant op 9 september 2016 promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam.
Lees verder

Ook trials bij kinderen en dementerenden
CHDR: onderzoek thuis met wearable elektronica
Lees verder

DOAC's in Nederland, een debat zonder nuance
Sinds de publicatie van de eerste grote RCT – in 2009 – waarin het gebruik van direct-werkende orale anticoagulantia (DOAC's, ook wel bekend als NOAC's) werd vergeleken met dat van vitamine K-antagonisten ter preventie van ischemische beroertes bij patiënten met niet-valvulair atriumfibrilleren(1), is de stollingswereld in rumoerige beweging.
Lees verder

Total Body CT veilige en snelle manier om diagnose te stellen bij ernstig gewonde patiënten
Onderzoekers van het AMC hebben bewezen dat een directe total-body CT scan bij de opvang van ernstig gewonde patiënten snel en veilig verricht kan worden. Dit in vergelijking tot de standaard opvang met eerst Röntgenfoto's, een echo van de buik en een selectieve CT-scan.
Lees verder

Participatief onderzoek met jongeren - Hoe creëer je betekenisvolle samenwerking?
Om jeugdhulp beter aan te laten sluiten bij de behoeften van jongeren en ouders en uit te kunnen gaan van hun eigen kracht is hun betrokkenheid noodzakelijk. Daarom worden ouders en jongeren structureel betrokken bij de planvorming, doelstellingen, uitvoering en evaluatie van de academische werkplaatsen. Maar hoe organiseer je deze structurele betrokkenheid? Is het altijd mogelijk, is het altijd nodig? Wanneer is het goed genoeg? En wie draagt de verantwoordelijkheid?

Over deze publicatie

In opdracht van ZonMw ontwikkelde Christine Dedding, expert op het gebied van jongerenparticipatie, een driedaagse leergang participatie voor de academische werkplaatsen. In interactieve werksessies gingen de ruim 30 deelnemers – coördinatoren, onderzoekers, ouders en jongeren – met participatievraagstukken aan de slag. De belangrijkste eyeopeners en lessen uit deze leergang zijn gebundeld in deze folder.
Lees verder

Consortia jeugdinterventies aan de slag met kosteneffectiviteit
Op 8 september 2016 was er een bijeenkomst met de aandachtsfunctionarissen kosteneffectiviteitsanalyse (KEA) van de 6 consortia jeugdinterventies van het programma Effectief Werken in de jeugdsector.
Lees verder

Congres Mobility Mentoring
Mobility Mentoring is een nieuwe manier om huishoudens met forse financiële problemen te begeleiden. Het programma Vakkundig aan het werk maakt het project Mobility Mentoring in Nederland mogelijk. Op donderdag 10 november 2016 organiseren Platform31 en de Hogeschool Utrecht in samenwerking met het G32-stedennetwerk een congres over Mobility Mentoring.
Lees verder

Vakkundig aan het werk: 47 projectideeën
Voor de 2e subsidieronde van het programma Vakkundig aan het werk ontving ZonMw 47 projectideeën. Deze subsidieronde stimuleert de kennisontwikkeling over de effectiviteit van interventies die worden ingezet door gemeenten in het domein van werk en inkomen. Centraal staat de vraag 'wat werkt voor wie, waarom en wanneer'.
Lees verder

45 projectideeën voor bevorderen van verantwoorde onderzoekspraktijken
In de open ronde van het programma Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken (BVO) zijn 45 projectideeën ingediend. Deze ronde stond open voor onderzoeksvoorstellen gericht op het vergroten van kennis over verantwoorde onderzoekspraktijken.
Lees verder