De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

zaterdag 4 november 2017

ZonMW: PatientenTop Zorg voor innoveren brengt slimme lessen in beeld

PatientenTop Zorg voor innoveren brengt slimme lessen in beeld
Tijdens de PatientenTop op 11 april hebben zorgvernieuwers, patienten en zorgverleners zich samen gebogen over het onderwerp patient included innoveren. Een dynamische middag vol interactie en uitwisseling met als resultaat: acht waardevolle lessen voor zorgvernieuwers.
Lees verder

Ouderen trainen in het beter gebruiken van een hoorimplantaat
Een optimaal resultaat van een hoorimplantaat vraagt om intensieve communicatie tussen de gebruiker en de betrokken zorgverleners, van audioloog tot logopedist. In het Active and Assisted Living project Supporting Hearing in Elderly Citizens zijn technische hulpmiddelen ontwikkeld om oudere volwassenen te ondersteunen in het benutten van de mogelijkheden van hun cochleair implantaat (CI).
Lees verder

Indienen voor DATA2PERSON - Big Data & Health
Onderzoekers worden uitgenodigd om een aanvraag in te dienen voor het stimuleren van multidisciplinair onderzoek dat een bijdrage levert aan de ontwikkeling van effectieve, efficiënte en verantwoorde personal empowerment methodes voor een gezonde samenleving in de toekomst. Deze call valt onder het COMMIT2DATA programma. Consortia bestaande uit ten minste twee faculteiten en ten minste één publiek/private partner kunnen aanvragen indienen. Deadline van de indiening is 5 september 2017.
Lees verder

Nieuw onderzoek van start om de aanpak van kindermishandeling te verbeteren
Wat is de effectiviteit van behandelingen in een multidisciplinaire aanpak op het gebied van kindermishandeling? En welke basisvaardigheden hebben professionals nodig in de aanpak van kindermishandeling? Binnen het ZonMw-programma Kindermishandeling gaan 8 onderzoeksprojecten van start waarin deze vragen centraal staan.
Lees verder

Is preventie van antibioticaresistentie mogelijk met een malariatest?
Onderzoekers ontwikkelen een diagnostische test die onderscheid maakt tussen malaria en andere koortsveroorzakers. Zo kan antibiotica juist worden voorgeschreven. Dit reduceert antibioticaresistentie en onnodig sterven...
Lees verder

Verbetering van het jgz-richtlijnontwikkelproces
Om het richtlijnontwikkelproces efficiënter te maken en verder te verbeteren heeft ZonMw IQ Healthcare gevraagd om advies uit te brengen over mogelijke vernieuwingen in de werkwijze voor richtlijnontwikkeling vanuit het ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018.
Lees verder

Betere handhygiëne vermindert infecties in verpleeghuizen
Naleving van handhygiëne is belangrijk. Dit gebeurt nu onvoldoende in verpleeghuizen. Terwijl we weten dat goede handhygiëne een van de belangrijkste interventies is om transmissie van infecties te voorkomen. Twee ZonMw-projecten onderzoeken hoe de naleving verbeterd kan worden.
Lees verder

Bijna 19 miljoen subsidie voor Netherlands Organ-on-Chip Initiative
Het onderzoeksteam van ZonMw bestuurslid Christine Mummery krijgt € 18.8 miljoen om de komende jaren het excellente wetenschappelijke onderzoeksprogramma Organ-on-Chip Initiative op te zetten.
Lees verder

Evaluatie Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO)
Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) is geëvalueerd. Het programma startte in 2008 met de opdracht van het Ministerie van VWS aan ZonMw om met een NPO de zorg en ondersteuning voor ouderen in een kwetsbare positie te verbeteren. In de eindfase van het NPO zijn verschillende interne en externe evaluaties uitgevoerd.
Lees verder