De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

zaterdag 4 november 2017

ZonMW: Patiënten en artsen starten campagne over samen beslissen in het ziekenhuis

Patiënten en artsen starten campagne over samen beslissen in het ziekenhuis
Samen Beslissen door arts en patiënt over de meest geschikte behandeling gebeurt steeds meer, maar kan nog beter vinden Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medisch Specialisten. 4 op de 10 patiënten hebben nu niet de ervaring dat zij een waardevolle bijdrage aan het gesprek met hun arts in het ziekenhuis leveren.
Lees verder

Call Gender en Gezondheid: Algemene onderzoeksronde
Deze subsidieoproep biedt ruimte aan wetenschappers om bestaande kennislacunes in te vullen. De onderzoeksprojecten zijn erop gericht nieuwe wetenschappelijke sekse- en gendersensitieve kennis te genereren op het gebied van preventie, etiologie, beloop, diagnostiek en/of behandeling van aandoeningen.
Lees verder

Risico op psychische aandoening na abortus niet verhoogd
Het is een vraag die zowel de wetenschap als de politiek graag beantwoord ziet: leidt het meemaken van een abortus tot het ontwikkelen van psychische aandoeningen? Jenneke van Ditzhuijzen, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, heeft zich enige jaren beziggehouden met deze vraag. In haar rapport, dat begin oktober is aangeboden aan de Tweede Kamer, concludeert ze dat een abortus het risico op psychische aandoeningen niet significant verhoogt.
Lees verder

ZonMw druk bezocht op de Voor de Jeugd Dag
Maandag 3 oktober 2016 organiseerden de ministeries van VWS, VenJ, OCW, NJi en de VNG voor de 4e keer de Voor de Jeugd Dag. Ruim 1.300 beleidsambtenaren en bestuurders jeugd en onderwijs van gemeenten, zorg-, welzijns- en onderwijsprofessionals, raadsleden, ouders en jeugd waren hier bij elkaar om te discussiëren, te netwerken en kennis te delen.
Lees verder

Programmatekst Memorabel fase 2
Het onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel heeft tot doel de kwaliteit van leven van mensen met dementie en de aan hen geleverde zorg en ondersteuning te verbeteren. Dit document beschrijft de programmatekst voor Memorabel fase 2 voor de periode 2017 - 2020.

Lees verder

Digitale raadpleging 'Gezond ouder worden'
Gezond ouder worden willen we allemaal. Maar hoe geef je ondersteunend beleid voor gezond ouder worden effectief vorm? Het raakt alle sectoren en meerdere ministeries. Graag horen we hoe u vindt dat een levensloopbeleid over alle generaties er uit moet zien.
Lees verder

Subsidieronde 5 dementieonderzoek Memorabel fase 2 nu geopend!
Vanaf vandaag is het mogelijk om een projectidee in te dienen bij het onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel. Deze nieuwe subsidieronde hoort bij fase 2 van Memorabel (2017 – 2020). Memorabel fase 2 is onderdeel van het Deltaplan Dementie en financiert zowel onderzoek voor de patiënt van vandaag als voor de patiënt van morgen.
Lees verder

Kennissynthese op de thema's en doelstellingen van Palliantie
In opdracht van ZonMw hebben de Expertisecentra voor Palliatieve Zorg in Nederland gezamenlijk kennis bijeen gebracht over palliatieve zorg in Nederland. Het gaat om kennis uit literatuuronderzoek in relatie tot de thema's en doelstellingen van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg. Het geeft een beeld van de uitgangssituatie bij de start van het programma.
Lees verder

Beter onderwijs voor het verlenen van palliatieve zorg
Met de 'kennissynthese onderwijs' is een flinke stap gezet om de verbetering van het onderwijs over palliatieve zorg in gang te zetten. De kennissynthese draagt bij aan meer samenhang tussen MBO, HBO en WO, waardoor het mogelijk wordt om professionals op te leiden, die in teams kunnen werken en eenzelfde (vak-)taal spreken.
Lees verder