De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

zaterdag 4 november 2017

ZonMW: Onderzoeken vanuit het gezichtspunt van verslaafden

Onderzoeken vanuit het gezichtspunt van verslaafden
In het door ERANID gefinancierde project D.U.R.E.S.S. staat de beleving centraal tijdens het herstel en re-integratie van mensen die verslaafd zijn. Of, om het in de woorden van hoofdonderzoeker Giuseppe Carrà uit Italië te zeggen: 'It's about their personal subjective perspective'.
Lees verder

Extra budget voor Zwangerschap en geboorte
Op 4 juli 2017 heeft ZonMw extra middelen voor het programma Zwangerschap en geboorte II ontvangen. Voor de uitvoering van het programma is daarmee in totaal € 20 miljoen beschikbaar (€ 7,8 miljoen extra).
Lees verder

Terugblik dialoogsessies Programma Langdurige Zorg in oprichting
Waar staat volgens de betrokkenen goede langdurige zorg en ondersteuning voor?
Lees verder

Jouw mislukking aanmelden voor de Briljante Mislukkingen in de Zorg-award?
Nog te vaak lopen we kansrijke innovaties in de zorg mis omdat we onvoldoende leren van mislukkingen. Dat stellen Paul Iske en Bas Ruyssenaars, initiatiefnemers van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Om deze kansrijke innovaties te helpen ontdekken en aandacht te geven organiseert het Instituut de Briljante Mislukkingen in de Zorg-award.
Lees verder

Kinderombudsman in Nederland op de kaart
De Kinderombudsman heeft zich in 5 jaar ontwikkeld tot een volwaardig toezichthouder op de naleving van kinderrechten in Nederland. Het verder uitdiepen van de wettelijke taken, het meer betrekken van jeugdigen en het versterken van de autonome positie van de Kinderombudsman, zal helpen om het instituut Kinderombudsman verder te verstevigen.
Lees verder

Hypermoderne data die ons écht verder helpt
Het komende EK voor vrouwen is het decor voor een groot en vernieuwend data-onderzoek. De KNVB werkt daarin samen met de Universiteit Leiden en Sportinnovator. Dat in de topsport tegenwoordig alles gemeten wordt, is geen nieuws. Wel nieuw is dat dit onderzoek verbanden gaat vinden die we tot dusver niet konden zien. Over bits en bytes aan de vooravond van een voetbaltoernooi.
Lees verder

Dien nu in voor de IMDI-Talentprijs
De IMDI-Talentprijs is voor het beste afstudeeronderzoek over een nieuw medisch hulpmiddel en/ of een daaraan gekoppelde e-Health-toepassing. Het IMDI-Talentfonds kent hiervoor jaarlijks een vrij te besteden prijs van 1.500 euro toe.
Lees verder

Deltaplan voeding: samen bouwen aan een nationale agenda
Op welke onderwerpen zet Nederland de komende jaren in als het gaat om voedingsonderzoek? Over die vraag bogen zich een groep experts afkomstig uit onderzoek, bedrijfsleven en overheid tijdens de invitational conference die ZonMw, TiFN en de Topsector Agri & Food eind juni organiseerden.
Lees verder

Zo signaleer je een LVB of zwakbegaafdheid
De 'Handreiking vroegsignalering van een LVB en zwakbegaafdheid' heeft een upgrade gekregen. Zo is er speciale aandacht voor de mogelijkheden voor vroegsignalering van een LVB of zwakbegaafdheid bij (jong) volwassenen.
Lees verder