De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

zaterdag 4 november 2017

ZonMW: Nut en noodzaak van netwerken voor de verbinding tussen onderzoek en praktijk

Nut en noodzaak van netwerken voor de verbinding tussen onderzoek en praktijk
Over het belang van structurele samenwerking tussen onderzoek en praktijk heeft ZonMw vandaag de publicatie Nut en noodzaak van netwerken voor de verbinding tussen onderzoek en praktijk uitgebracht.
Lees verder

Ministerie van Defensie: oproep onderzoek veteranenzorg
Wilt u onderzoek doen naar gezondheidszorg voor veteranen? Op de website van het ministerie van Defensie staat een oproep.
Lees verder

14 projecten gehonoreerd over voeding, bewegen en gezondheid
In het Joint Programming Initiative Healthy Diet for a Healthy Life (JPI HDHL) zijn veertien projecten gehonoreerd. In JPI HDHL werken 25 landen samen om de beschikbare onderzoekscapaciteit en middelen op het gebied van voeding, beweging en gezondheid efficiënter in te zetten en gezamenlijk grote maatschappelijke problemen op dit terrein aan te pakken. NWO en LSH zijn hierin partners van ZonMw.
Lees verder

Eindgebruiker en transparantie zijn essentieel bij preventie Infectieziekten en Q-koorts
ZonMw overhandigde aan VWS de eindevaluatie van de onderzoeksprogramma's Infectieziektebestrijding en Q-koorts tijdens de denkkrachtconferentie.
Lees verder

Samenwerking tussen zorgprofessionals toetsen en verbeteren
Bij succesvolle samenwerking spelen zachte, meer gedragsmatige factoren een belangrijke rol. Daarom heeft het ZonMw-programma Op één lijn 6 onderzoeksprojecten gefinancierd op dit gebied. De projecten hebben niet alleen kennis opgeleverd, maar ook 6 concrete instrumenten ontwikkeld om samenwerking tussen zorgprofessionals te toetsen en te verbeteren.
Lees verder

Digitale zelfevaluatietool voor dementienetwerken
Dementienetwerken of -ketens bestaan vaak uit zeer veel partijen. Lang niet altijd vindt men elkaar, spreekt men dezelfde taal of is er sprake van een gedeelde visie. Om de samenwerking te verbeteren, heeft het Trimbos-instituut samen met Vilans, Hogeschool Rotterdam en Stichting Transmurale Zorg de digitale zelfevaluatietool voor dementienetwerken ontwikkeld.
Lees verder

Kwetsbare oudere beter in beeld met spiegelgesprekken en netwerkkaartje
Zorg voor en ondersteuning van kwetsbare ouderen vraagt om samenwerking van een multidisciplinair team van hulpverleners in samenspel met de oudere en mantelzorgers. Om de inbreng van ouderen te verankeren in deze samenwerking, is in het onderzoeksproject 'Patiëntervaringen in het multidisciplinaire eerstelijns team' gestart met spiegelgesprekken en netwerkkaartjes.
Lees verder

Voorbereidingen Consortium Complementaire Zorg van start
Een constructief debat dat bijdraagt aan een verantwoorde positionering van complementaire interventies in de Nederlandse gezondheidszorg. Dat is wat ZonMw beoogt met het benoemen van een begeleidingscommissie Consortium Complementaire Zorg per 1 februari 2016.
Lees verder

Toolbox Reflectie en Actie voor Verloskundige Samenwerkingsverbanden
Het versterken van samenwerking tussen professionals in de geboortezorg wordt gezien als een veel belovende manier om de kwaliteit van de geboortezorg te verhogen. Daarom heeft het Athena Instituut (VU) samen met tientallen zorgprofessionals uit Noordwest Nederland de Toolbox Reflectie en Actie voor Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV's) ontwikkeld.
Lees verder