De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

zaterdag 4 november 2017

ZonMW: Lagere administratieve lasten voor ziekenhuizen door beter gebruik bestaande databronnen

Lagere administratieve lasten voor ziekenhuizen door beter gebruik bestaande databronnen
Het intensiever gebruiken van bestaande databronnen voor kwaliteitsgegevens kan een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de administratieve lasten bij ziekenhuizen. Dit blijkt uit een onderzoek dat door KPMG Plexus op verzoek van Zorginstituut Nederland is uitgevoerd en onderdeel is van het ZonMw-programma 'Kwaliteit van Zorg'. Dit onderzoek is een ruggensteun voor de al eerder ingezette koers van het Zorginstituut om ziekenhuizen de uit te vragen kwaliteitsgegevens te laten onttrekken aan bestaande registraties.
Lees verder

Onderzoek naar effectiviteit van preventief aanbod in de eerstelijnszorg
Binnenkort starten 13 onderzoeksprojecten die zich richten op het versterken van de integrale samenwerking in de eerste lijn en dan met name in de huisartspraktijk.
Lees verder

Negen innovatieve ideeën krijgen Off Road subsidie
ZonMw geeft 9 jonge getalenteerde onderzoekers de kans om medisch onderzoek te doen dat buiten de gebaande paden ligt. Zij mogen 1 tot 1,5 jaar lang hun idee of hypothese verder onderzoeken.
Lees verder

Nieuwe onderzoeken over suïcidepreventie binnenkort van start
ZonMw honoreert 10 onderzoeken op het gebied van suïcidepreventie. In deze onderzoeken staat een integrale aanpak en samenwerking rond suïcidepreventie centraal. Ook is er aandacht voor verschillende risicogroepen.
Lees verder

ZonMw en VtdK in gesprek over onderzoek naar complementaire zorg
De Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) en ZonMw voeren al enige tijd een discussie met elkaar over de vraag: of en wanneer wetenschappelijk onderzoek naar complementaire zorg (nog) zinvol is?
Lees verder

Preventie van overgewicht vanaf de geboorte
Hoe kunnen professionals in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) overgewicht bij kinderen vanaf de geboorte voorkomen? Dat is de centrale vraag in het proefschrift van Eveliene Dera-de Bie. Begin juli heeft zij haar proefschrift 'Overweight prevention, starting from birth onwards' verdedigd.
Lees verder

Investeren in GGz-onderzoek loont
Wat levert toepassing van onderzoeksresultaten in de geestelijke gezondheidszorg op? Bij 5 studies is dit onderzocht. De geschatte baten tellen op tot ruim € 2,4 miljard.
Lees verder

Onderzoek naar effectief lokaal integraal gezondheidsbeleid
ZonMw honoreert 11 nieuwe onderzoeken die direct of indirect zijn gericht op het vergroten van gezondheidswinst bij groepen met een lage sociaal economische status.
Lees verder

Veel interesse in onderzoek naar depressie
De subsidieoproepen van het Onderzoeksprogramma GGz hebben 27 subsidieaanvragen opgeleverd voor kortlopende implementatie- en praktijkprojecten en 13 aanvragen voor een startsubsidie voor langlopende studies. Beide subsidieoproepen zijn er op gericht om de herkenning en behandeling van depressie bij jonge vrouwen en adolescenten te verbeteren.
Lees verder