De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

zaterdag 4 november 2017

ZonMW: Kennisvouchers Positieve Gezondheid beschikbaar

Kennisvouchers Positieve Gezondheid beschikbaar
Organisaties die zich met een pledge (belofte) verbinden aan de doelen van 'Alles is Gezondheid...', kunnen bij ZonMw een aanvraag indienen voor een kennisvoucher. Deze voucher is bedoeld voor het (door)ontwikkelen van tools en werkvormen voor Positieve Gezondheid.
Lees verder

ZonMw-programma Vernieuwing Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg afgerond met evaluatie
De evaluatie van het ZonMw-programma Vernieuwing Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg is afgerond en in juli aangeboden aan het ministerie van VWS. De evaluatie geeft een overzicht van de resultaten die met het programma zijn behaald en geeft aanbevelingen die meegenomen kunnen worden in het vervolgprogramma.
Lees verder

Evaluatie Wet Kinderombudsman gestart
De evaluatie van de Wet Kinderombudsman is gestart. Doel van de evaluatie is de doeltreffendheid en effecten van de Wet Kinderombudsman in kaart te brengen. Een multidisciplinaire onderzoeksgroep onder leiding van de Universiteit Leiden voert de evaluatie van de wet uit. De resultaten van deze wetsevaluatie worden in het voorjaar van 2017 verwacht.
Lees verder

Onderzoek voor mensen met een beperking krijgt nieuwe impuls
Binnen het ZonMw-programma Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten, gaan binnenkort de eerste 6 projecten starten. Daarmee krijgt het onderzoek voor en over mensen met een beperking een nieuwe impuls.
Lees verder

Stem nu voor de Medische Inspirator 2016
Welk team van patiënt en onderzoeker heeft de meest inspirerende samenwerking en wint de Medische Inspirator 2016? Stem op één van de projecten en bepaal welk team € 75.000 krijgt voor zijn onderzoek.
Lees verder

105 nieuwe Sportimpuls-projecten binnenkort van start
Sport- en beweegaanbieders die dit jaar een aanvraag hebben gedaan voor de 'reguliere' Sportimpuls, Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten of Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht, hebben van ZonMw bericht ontvangen over wel of niet honoreren van hun subsidieaanvraag. Van de 290 aanvragen zijn 105 aanvragen gehonoreerd. 31 aanvragen binnen de 'reguliere' Sportimpuls, 57 aanvragen 'Jeugd in lage inkomensbuurten' en 17 aanvragen 'Kinderen sportief op gewicht'.
Lees verder

Kennisprogramma Gender en Gezondheid krijgt extra investering van Hartstichting
De Hartstichting stelt als eerste gezondheidsfonds extra subsidie beschikbaar voor meer kennis over man-vrouwverschillen in preventie, gezondheid en zorg. Binnen het recent gestarte Kennisprogramma Gender en Gezondheid van ZonMw investeren zij in onderzoek specifiek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen.
Lees verder

Flyer stappenplan realiseren structurele financiering innovatieve ouderenzorg
Een compacte flyer van het stappenplan dat partijen ondersteunt bij het verkrijgen van structurele financiering voor innovaties in de ouderenzorg. Het stappenplan richt zich op projectleiders en financiers van innovatieve ouderenzorg: zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. Het is breder toepasbaar dan alleen in de ouderenzorg. Ook is het beschikbaar voor doorontwikkeling.
Lees verder

Inzet Zwangerschap en geboorte bij ZonMw vervolgd
ZonMw is verheugd dat het ministerie van VWS een vervolg van het programma Zwangerschap en geboorte mogelijk maakt. Tot en met 2021 continueert ZonMw de inzet op de verbetering van de geboortezorg.
Lees verder