De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

zaterdag 4 november 2017

ZonMW: Inspiratie voor meer kennis en kunde rond kindermishandeling

Inspiratie voor meer kennis en kunde rond kindermishandeling
Om kindermishandeling effectief te voorkomen, moeten bestaande interventies worden doorontwikkeld. Daarvoor biedt de publicatie 'Effectief vroegtijdig handelen ter voorkoming van kindermishandeling' veel aanknopingspunten. Met informatie over de 5 W's: wat werkt wanneer, bij wie en waardoor? Met deze publicatie willen we alle betrokkenen in beleid, praktijk en wetenschap inspireren.
Lees verder

Vooraankondiging Sportimpuls 2018
Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen vanaf 8 januari 2018 bij ZonMw een subsidieaanvraag indienen voor de Sportimpuls 2018. De sluitingsdatum is 22 februari 2018, 14.00 uur.
Lees verder

Samenwerking programma Goed Gebruik Geneesmiddelen en farmaceutische bedrijven
Het GGG-programma en de farmaceutische bedrijven AstraZeneca, Janssen en Pfizer hebben gezamenlijk het initiatief genomen om te investeren in onderzoeksprojecten naar het goed gebruik van specialistische geneesmiddelen.
Lees verder

Masterclass jongerenparticipatie in onderzoek
ZonMw organiseert in samenwerking met de VU en NJR 2 Masterclasses jongerenparticipatie in onderzoek op 27 november en 11 december. De masterclass is bedoeld voor zowel onderzoekers in het jeugdveld als jongeren die interesse hebben om te participeren in onderzoek. Onderzoekers die samen met een jongere inschrijven voor deze dag krijgen voorrang. Het is vanaf nu mogelijk om je hiervoor aan te melden.
Lees verder

Huisartsen schrijven minder antibiotica voor na online scholing
Een korte online training voor huisartsen in combinatie met een informatieboekje voor ouders vermindert antibioticaprescriptie voor kinderen met luchtweginfecties. Dat is de conclusie van het door ZonMw gefinancierde RAAK-onderzoek, RAtioneel Antbioticabeleid Kinderen.
Lees verder

Onderzoeksprogramma Sport versterkt sportonderzoek
Het Onderzoeksprogramma Sport versterkt het wetenschappelijke en multidisciplinaire onderzoek op het terrein van sport en bewegen. De beoogde samenwerking tussen sport- en zorgpraktijk is gerealiseerd, wat al veel waardevolle kennis, innovaties en producten voor de praktijk heeft opgeleverd. Dit zijn enkele conclusies die door Bureau Bartels worden getrokken in de eindevaluatie van het Onderzoeksprogramma Sport.
Lees verder

Mediator 25: 'Stress in vetcellen leidt tot jojo-effect'
De meeste mensen die afvallen, komen telkens terug op hun oude gewicht of worden zelfs zwaarder. Gestreste vetcellen spelen hierbij een rol, ontdekte Edwin Mariman. Verrassend genoeg werkt geleidelijk afslanken niet langer door dan een crashdieet. Hij vertelt over dit onderzoek in de nieuwste editie van Mediator.
Lees verder

Innovatiecafé laat zien: internationaliseren kun je leren
Donderdag 21 september kwamen zorgvernieuwers bij elkaar in het Innovatiecafé van Zorg voor innoveren om ervaringen te delen over internationalisering.
Lees verder

ZonMw herkent zich niet in kritiek op haar werkwijze
Berichten in de media over de wijze van subsidieverstrekking van ZonMw zijn gebaseerd op een bezwaarprocedure uit 2015 waarin de bezwaarcommissie spreekt over de schijn van belangenverstrengeling. De berichten worden eenzijdig gepresenteerd. Na deze bezwaarprocedure heeft ZonMw de controle op de naleving van de Gedragscode Belangenverstrengeling ZonMw verscherpt. Door haar zorgvuldige procedures en Gedragscode Belangenverstrengeling ZonMw wordt een transparante, onafhankelijke en deskundige beoordeling van de subsidieaanvragen gewaarborgd.
Lees verder