De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

zaterdag 4 november 2017

ZonMW: Eerste onderzoeksprojecten Gender en Gezondheid gehonoreerd

Eerste onderzoeksprojecten Gender en Gezondheid gehonoreerd
In maart 2017 zullen de eerste projecten van het Kennisprogramma Gender en Gezondheid van start gaan. Het ministerie van VWS heeft de maatschappelijke en wetenschappelijke behoefte aan kennis over het onderwerp Gender en sekse gesignaleerd en hier extra vrij voor geld gemaakt. Dat er grote interesse in dit onderwerp is, blijkt uit de vele aanvragen die zijn ingediend.
Lees verder

Subsidieoproep infectieziektebestrijding: kennisinfrastructuur en aanpak
Tot 26 april kun je projectideeën indienen.
Lees verder

Actieonderzoek 'Lerend Transformeren' binnen het jeugddomein
Professionals en organisaties in het jeugddomein ondersteunen in een nieuwe werkstijl gericht op de transformatie door middel van actieonderzoek naar het ondersteuningsaanbod. Dat staat centraal in het recent gestarte project 'Lerend Transformeren'.
Lees verder

Nieuwe onderzoeken GIZ-methodiek van start
De GIZ (Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften) is ontwikkeld binnen de Academische Werkplaats Samen voor de Jeugd. Door samenwerking tussen onderzoeker met praktijk en het betrekken van de cliënten is deze gebaseerd op wetenschappelijke en professionele inzichten én afgestemd op behoeften van ouders, jeugdigen en professionals.
Lees verder

Evaluatie van depressie- en angstpreventie bij tienermeiden resulteert in promotieonderzoek
Binnen de Academische Werkplaats Jeugd 'Inside Out', gericht op internaliserende problematiek, voerde Sanne Rasing een evaluatieonderzoek uit naar de effectiviteit van een preventieprogramma tegen angst en depressie bij meisjes/jonge vrouwen met een verhoogd risico. Op 3 februari 2017 verdedigde zij succesvol haar proefschrift aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Lees verder

Positieve gezondheid in de praktijk
Vanuit het 5e Programma Preventie zijn binnen de subsidieronde 'Positieve gezondheid in de praktijk' 21 kennisvouchers gehonoreerd. De meeste projecten zijn al gestart. Vanaf april 2017 verwachten we de 1e resultaten.
Lees verder

De opbrengst van Sportimpuls 2017
Sport- en beweegaanbieders konden tot 23 februari 2017 een subsidieaanvraag indienen voor de Sportimpuls. Dat leverde voor de drie verschillende regelingen, Sportimpuls, Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten en Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht 197 aanvragen op.
Lees verder

Op weg naar relevant, robuust en transparant onderzoek
Acht projecten krijgen financiering om onderzoek te doen naar goede onderzoekspraktijken.
Lees verder

Werken voedings- en beweegaanpakken?
Vanaf 28 februari 2017 kunnen onderzoekers hun belangstelling tonen om de effectiviteit van bestaand beleid voor voeding, - en beweeginterventies te evalueren. Geïnteresseerde onderzoekers dienen een zogeheten "Expression of Interest" in waarin ze hun interesse en toegevoegde meerwaarde voor het netwerk toelichten.
Lees verder