De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

zaterdag 4 november 2017

ZonMW: Duurzaam werkt beter

Duurzaam werkt beter
Minister Schippers van VWS heeft de eindevaluatie van het ZonMw-programma Arbeidsparticipatie en gezondheid aan de Tweede Kamer aangeboden. De opbrengsten zijn gebundeld in het magazine 'Duurzaam werkt beter', waarin werknemers, werkgevers en onderzoekers ervaringen op de werkvloer met onderzoek naar duurzame inzetbaarheid delen. En wat gezond en duurzaam werken voor werkgevers en werknemers betekent.
Lees verder

Versnellen van gedeelde besluitvorming in Nederland
Uit een verkenning van ZonMw en Zorgverzekeraar CZ, blijkt dat er een breed draagvlak is om de toepassing van gedeelde besluitvorming in Nederland te versnellen.
Lees verder

Geboortecentra in Nederland bevallen goed
Geboortecentra in Nederland zijn een prima plek om te bevallen. De uitkomsten van de bevalling voor moeder en kind, de waardering van vrouwen met een geplande geboorte in een geboortecentrum en de kosten zijn vergelijkbaar met een geplande poliklinische bevalling. Hoewel de geboortecentra in Nederland onderling zeer verschillend zijn in organisatie en inrichting, verschilt de kwaliteit van zorg nauwelijks.
Lees verder

Grote diversiteit aan projectideeën programma Antibiotica Resistentie (ABR)
Voor de 1e subsidieoproep van het programma ABR, die op 5 april sloot, heeft ZonMw 88 projectideeën ontvangen.
Lees verder

Girls'Talk-Plus vergroot seksuele weerbaarheid LVB-meiden
Meisjes met een licht verstandelijke beperking (LVB) lopen een groter risico op problemen met de seksuele gezondheid. Om professionals handvatten te bieden deze meiden weerbaarder te maken is de bestaande methode Girls'Talk doorontwikkeld: Girls'Talk-Plus. Zowel de meisjes als de professionals zijn positief over dit programma.
Lees verder

Werkalliantie medebepalend voor succesvolle hulpverlening LVB-jongere
Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben een heel concrete opvatting van de werkalliantie met hun begeleider. Dat komt naar voren uit het eerste afgeronde onderzoek uit de ZonMw-programmalijn over nog niet geïdentificeerde algemeen werkzame cliëntfactoren, werkzame factoren bij beroepsbeoefenaren en factoren in de alliantie tussen cliënt en beroepsbeoefenaren.
Lees verder

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis toont eerste resultaten TopZorg
Een versterkte samenwerking in de regio én meer ruimte voor het uitvoeren en bestendigen van wetenschappelijk onderzoek. Dat is nu al de oogst van de deelname van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) aan het programma TopZorg. Met een digitale publicatie biedt het ziekenhuis een kijkje in de keuken van wat er het afgelopen jaar is gebeurd en welke resultaten er zijn behaald.
Lees verder

Doe mee aan digitale raadpleging voor Nationale Wetenschapsagenda
Voor de route 'Gezondheidsonderzoek, preventie en behandeling' van de Nationale Wetenschapsagenda is een digitiale raadpleging. Mensen uit het zorgveld kunnen via deze enquête de reeds bestaande ideeën in de route aanvullen. Sluitingstermijn: 1 mei.
Lees verder

Kennisagenda Sport en Bewegen zorgt voor multidisciplinaire aanpak onderzoek
De Nederlandse sportpraktijk moet meer kunnen profiteren van nieuwe wetenschappelijke gegevens en inzichten. Dat is de inzet van de Kennisagenda 'Sport en Bewegen – Van traplopen tot podium' die vandaag, 25 april 2016 verschijnt. De nadruk ligt op een brede multidisciplinaire benadering: van individuele psychologische processen tot fysiologische metingen, slimme materialen en virtual reality. Big data en data science spelen een rol als verbindende en disciplinedoorsnijdende schakel tussen de drie hoofdthema's van de agenda: Beter presteren; Een leven lang bewegen; De waarde(n) van sport.
Lees verder