De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

zaterdag 4 november 2017

ZonMW: Dress Red Day: vraag aandacht voor hart- en vaatziekten bij vrouwen

Dress Red Day: vraag aandacht voor hart- en vaatziekten bij vrouwen
Al jaren is 29 september Dress Red Day: de dag waarop de Hartstichting mensen oproept rode kleding te dragen om aandacht te vragen voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. Op deze manier wordt de campagne 'HartenVrouw' van de Hartstichting afgesloten.
Lees verder

Vlogs over betrekken van mensen met een beperking bij projecten Gewoon Bijzonder
De projecten van Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten, gaan meedoen aan een coachingstraject om deelname van mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking of NAH in projecten te bevorderen. Sofie Sergeant en Henriette Sandvoort gaan hierover vloggen/bloggen op het Kennisplein Gehandicaptensector.
Lees verder

Inventarisatie voor vervolgfase programma Richtlijnen jeugdgezondheidszorg
Om de koers te bepalen voor de komende periode van het ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018 heeft ZonMw een inventarisatie laten uitvoeren naar de wensen en ervaringen van betrokkenen uit het veld.
Lees verder

Actieprogramma 'lokale initiatieven mensen met verward gedrag'
In de Nederlandse media en politiek is steeds meer aandacht voor incidenten rondom mensen die verward gedrag vertonen. Het gaat om mensen die grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. Met het Actieprogramma 'lokale initiatieven mensen met verward gedrag' willen we bijdragen aan een sluitende zorgaanpak voor met mensen met verward gedrag en hun omgeving.
Lees verder

'Meer weten, beter doen!'
Hoe help je jonge asielzoekers weer te geloven in zichzelf en hun dromen na te jagen? Welke interventies zijn beschikbaar voor kinderen die te maken hebben met de gevolgen van (echt)scheiding? En: hoe kan je, door onderwijs en jeugdzorg te verbinden, schooluitval verminderen en voorkomen dat kinderen intensievere hulpverlening nodig hebben?

Kennis voor verbeteren jeugdhulp

In de zorg voor jeugd staan professionals en gemeenten dagelijks voor deze en andere vraagstukken. De jeugdprogramma's van ZonMw ontwikkelen en onderzoeken initiatieven waarmee de kansen op een gezonde ontwikkeling van de jeugd toenemen. Met deze kennis kunnen gemeenten en professionals de jeugdhulp verder verbeteren.

Voor de Jeugd Dag

Deze reeks is samengesteld ter gelegenheid van de Voor de Jeugd Dag op 3 oktober 2016. Geïnterviewden verzorgden daar een workshop over hun door ZonMw gefinancierde project. Om zo kennis te delen en anderen te inspireren om óók met de opbrengsten aan de slag te gaan. We bundelden hun verhalen in deze publicatie. Doe er uw voordeel mee!
Lees verder

Onderzoeksagenda personen met verward gedrag
Er is al veel in gang gezet omtrent de aanpak verwarde personen. Toch is er nog weinig overkoepelend onderzoek voorhanden. ZonMw heeft een agenda opgesteld voor onderzoek naar zorg en ondersteuning van mensen met verward gedrag.
Lees verder

Winnaar Medische Inspirator 2016 is project Sneldiagnostiek van bloedbaaninfecties
De prijs voor het meest inspirerende samenwerkingsverband is voor Sneldiagnostiek van bloedbaaninfecties bij patiënten met darmfalen. Anke Christenhusz en Yannick Wouters kregen de Medische Inspirator uitgereikt door juryvoorzitter Elizabeth Vroom. Het publiek koos dit project met maar liefst 4065 van de in totaal 8186 stemmen.
Lees verder

Accijnsverhoging op alcohol kan € 14 tot € 20 miljard opleveren aan welvaartseffect
Wanneer voor een periode van 50 jaar de accijns op alcohol verhoogd wordt met 50 procent, dan levert dit Nederland een welvaartseffect op tussen de 14 en 20 miljard euro. Dat welvaartseffect bestaat onder andere uit productiviteitsverbeteringen, het voorkomen van vroegtijdige sterfte, minder verkeersongevallen, minder inzet van politie en justitie en minder schooluitval.
Lees verder

Eerste subsidieoproep Gender en Gezondheid: 38 aanvragen ontvangen
Op de eerste subsidieoproep van het programma Gender en Gezondheid zijn 38 projectideeën ingediend, waarvan 19 met het onderwerp hart- en vaatziekten. De Hartstichting draagt financieel bij aan deze eerste subsidieronde van het programma.
Lees verder