De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

zaterdag 4 november 2017

ZonMW: Digitale raadpleging Nationale Wetenschapsagenda

Digitale raadpleging Nationale Wetenschapsagenda
De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en ZonMw trekken gezamenlijk de route 'gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling' van de Nationale Wetenschapsagenda. Graag willen we zo veel mogelijk mensen uit het zorgveld uitnodigen om aan de uitwerking van de route bij te dragen.
Lees verder

Resultaten CIAO versterken integrale aanpak overgewicht
De afgelopen 5 jaar heeft het door ZonMw en de Hartstichting gefinancierde Consortium Integrale Aanpak Overgewicht (CIAO), onderzoek verricht naar de integrale aanpak van overgewicht bij jongeren. Een factsheet beschrijft de belangrijkste resultaten van het CIAO-onderzoek. De resultaten zijn onder andere bruikbaar voor landelijke initiatieven zoals Gezonde Slagkracht, Gezond in… en Jongeren Op Gezond Gewicht.
Lees verder

Nieuw onderzoeksprogramma ggz in de maak
Op verzoek van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat ZonMw een nieuw onderzoeksprogramma ontwikkelen voor de geestelijke gezondheidszorg. Dat maakte Henk Smid, directeur van ZonMw, vandaag bekend tijdens het NVVP Voorjaarscongres congres in Maastricht.
Lees verder

Oog op de eindgebruiker
De pati├źnt betrekken vanaf het begin en meer samenwerking zoeken met partners in binnen- en buitenland. Dat zijn 2 van de belangrijkste aanbevelingen uit de afgeronde programma's Infectieziektebestrijding en Q-koorts.
Lees verder

Positieve gezondheid in de praktijk
Meer samenwerking tussen organisaties, meer uitwisseling van ervaringen en verdere uitwerking van het concept Positieve gezondheid in concrete handvatten zijn nodig om het verder te brengen in de praktijk. Dit blijkt uit de inventarisatie die gehouden is.
Lees verder

ZonMw Parel voor Fair Medicine; Aanmoediging voor transparante ontwikkeling nieuwe geneesmiddelen
Nieuwe geneesmiddelen bieden steeds vaker perspectief op een wezenlijk betere behandeling. Maar het prijskaartje is meestal fors. Hoe houden we farmaceutische zorg ook in de toekomst voor iedereen toegankelijk? Het model van Fair Medicine is een van de mogelijke antwoorden.
Lees verder

Knelpunten ontwikkeling geavancerde therapie├źn in kaart gebracht
De implementatie van geneesmiddelen die zijn gebaseerd op biologisch materiaal zoals cellen, weefsels of genen stagneert vaak. Het LUMC heeft in kaart gebracht waar het misgaat bij het ontwikkelen van deze zogenoemde Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs). Financiering blijkt een belangrijk knelpunt, evenals de complexiteit van regelgeving. De resultaten van dit onderzoek zijn donderdag 7 april aangeboden aan Edvard Beem, plv. directeur van ZonMw en aan Michel Rudolphie, algemeen directeur KWF.
Lees verder

Innovatieve interventies in een nieuwe setting
Werkt een innovatieve interventie ook in een andere setting? Wat vraagt het van professionals om een elders ontwikkelde interventie te vertalen naar de eigen praktijk? Wat kunnen we leren van implementatieprojecten?
Lees verder

Drie Sportimpulsoproepen leveren 290 subsidieaanvragen op
Tot 12 april 14.00 uur konden lokale sport- en beweegaanbieders een Sportimpuls subsidieaanvraag indienen. ZonMw ontving 177 subsidieaanvragen voor de Sportimpuls 2016, 89 voor de Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten en 24 voor de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht.
Lees verder