De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

zaterdag 4 november 2017

ZonMW: Belangrijk onderzoek opnieuw doen dankzij Replicatiestudies

Belangrijk onderzoek opnieuw doen dankzij Replicatiestudies
Voor het eerst financiert NWO 9 projecten uit de gezondheids- en sociale wetenschappen waarmee onderzoek van anderen opnieuw worden uitgevoerd. Het gaat om onderzoek dat in het verleden de basis vormde voor vervolgonderzoek of een belangrijke plaats heeft ingenomen in onderwijs, beleidsvorming of het publieke debat. Door dergelijk 'hoeksteenonderzoek' te repliceren wil NWO bijdragen aan het vergroten van transparantie van onderzoek en aan de kwaliteit van het rapporteren van resultaten. Ook in internationaal opzicht is NWO met deze toekenningen koploper.
Lees verder

V&VN VZI e-Health scriptieprijsvraag 2017
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en Verpleegkundige Zorg- en Informatietechnologie (V&VN en VZI) hebben de scriptieprijs uitgeschreven om hiermee de toepassing van e-Health door verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden te stimuleren en om studenten uit te dagen de meerwaarde van deze innovaties te onderzoeken.
Lees verder

Tomosynthese in bevolkingsonderzoek borstkanker?
Welke kennis is nodig om een advies op te stellen over de opname van tomosynthese in het bevolkingsonderzoek borstkanker? Over deze vraag organiseerde ZonMw samen met de Gezondheidsraad en het RIVM een expertmeeting.
Lees verder

Vetcel-stress veroorzaakt jojo-effect bij afvallen
Op gewicht blijven na afvallen blijkt lastig. Tot wel 80% van de mensen gaat binnen twee jaar weer terug naar het oude gewicht. Vetweefsel in het eigen lichaam draagt sterk bij aan de kans om opnieuw aan te komen na een afvalpoging.
Lees verder

Gehonoreerde projecten 2e ronde Vakkundig aan het werk
In de 2e subsidieronde van het programma Vakkundig aan het werk zijn 23 subsidieaanvragen ingediend en zijn onlangs 12 projecten gehonoreerd voor een totaal bedrag van 2 miljoen. Het doel van het programma is gemeenten te ondersteunen bij het plaatsen van zoveel mogelijk mensen in zo regulier mogelijk, betaald werk en het terugdringen van armoede en problematische schulden.
Lees verder

Nieuw programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg mag van start
In opdracht van het ministerie van VWS start ZonMw met de uitvoering van het nieuwe programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg (2018 – 2020). Dit nieuwe programma heeft als doel bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid van de extramurale hulpmiddelenzorg.
Lees verder

Onderzoek naar 'onderwijs en jongeren in een veerkrachtige samenleving' begin 2018 van start
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft, als onderdeel van de Startimpuls Nationale Wetenschapsagenda, 3 aanvragen gehonoreerd binnen het thema 'onderwijs en jongeren in een veerkrachtige samenleving'.
Lees verder

Informatiebijeenkomst DO & GGG terugzien? Dat kan!
De programma's DoelmatigheidsOnderzoek en Goed Gebruik Geneesmiddelen organiseerden 6 juli een infobijeenkomst over de subsidierondes die (gaan) plaatsvinden. Dit jaar was de mogelijkheid online (en actief) deel te nemen aan de bijeenkomst, deze beelden zijn online geplaatst. Ook benieuwd naar de do's en don'ts bij een subsidieaanvraag? Lees dan verder of kijk de beelden terug!
Lees verder

Uitkomst Memorabel subsidieronde 5 bekend: 28 dementieprojecten gehonoreerd
ZonMw heeft 28 subsidieaanvragen voor dementieonderzoeksprojecten gehonoreerd. Dit is de uitkomst van de vijfde subsidieronde van Memorabel. Het onderzoeksprogramma Memorabel maakt deel uit van het Deltaplan Dementie. Alzheimer Nederland financiert mee aan een aantal projecten.
Lees verder