De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

zondag 12 november 2017

‘Voer een debat over inkomenssolidariteit in de zorg’

 
'Voer een debat over inkomenssolidariteit in de zorg'
Het eigen risico is als jaren onderwerp van discussie en daarmee het systeem van risicosolidariteit. Dat verhult een veel groter vraagstuk waarover nauwelijks gesproken wordt: de lage inkomenssolidariteit. Een bijdrage van Frido Kraanen.
Lees verder

Sinterklaas bestaat niet
Wie betaalt de zorg? Dat zullen we toch echt zelf moeten doen.
Lees verder

'RVS-advies is onsamenhangend en tegenstrijdig'
Het rapport van de RVS over het afschaffen van selectieve zorginkoop is onsamenhangend en tegenstrijdig, vindt hoogleraar gezondheidseconomie Wim Groot.
Lees verder

Huren intramurale huisvesting biedt voordeel boven kopen
Intramuraal zorgvastgoed huren is nog geen gemeengoed. Ten onrechte.
Lees verder

'Willen alle bestuurders met lef nu opstaan'
Kwaliteit van zorg: hoe organiseer je dat?
Lees verder

Niet hervormen maar verbeteren
Lees verder

'Krimp' van zorguitgaven? 23 procent groei!
Het vergt wat graafwerk. Maar dan komen ook de harde cijfers in het regeerakkoord boven..
Lees verder

Werkgevers klaar voor de toekomst?
In deze tijd van grote veranderingen in het zorgstelsel met grote consequenties voor in- en uitstroom van werknemers vergeten we weleens dat we ook nog over de wat verdere toekomst moeten nadenken. AWVN onderscheidt een aantal belangrijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de strategie van organisaties: technologisering/robotisering, ondernemender, globalisering/lokalisering en vergrijzing.
Lees verder

Wie is er bang voor de Grote Boze Toezichthouder?
De nieuwe Europese privacywetgeving komt eraan: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We snappen nog niks van de AVG, maar we zijn er wel bang voor.
Lees verder

Blog De emancipatie van de seh-arts
Op het slagveld doet de meest ervaren specialist de triage. Dat principe zou ook in de seh moeten gelden. Het is de hoogste dat zij de leiding krijgen op de seh.
Lees verder

Tijd en ruimte voor het echte werk: wie durft?
Lees verder

Blog: 'Onnodige indicatoren nemen af dankzij kwaliteitsregistraties'
De conclusie van Prismant dat het aantal kwaliteitsindicatoren fors stijgt, klopt niet. De onnodige indicatoren nemen juist af met kwaliteitsregistraties.
Lees verder