De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

dinsdag 14 november 2017

Verenso Nieuws Externen 14 november 2017

Bekijk de online versie

Nieuwe interim-manager

Per 1 oktober is Christel Koerhuis als interim-manager bij Verenso aan de slag. Samen met bestuursvoorzitter Nienke Nieuwenhuizen geeft zij vorm en inhoud aan de vereniging. Intussen heroriënteert de vereniging zich op een nieuwe organisatiestructuur die past bij een snel groeiende vereniging als Verenso. Zodra dat proces is afgerond, wordt voor de langere termijn een passende functionaris geworven.

Christel Koerhuis: "Bij Verenso zet ik graag mijn ervaring en kennis in. Dit met als doel om een effectieve bureauorganisatie neer te zetten die de ambities van de leden optimaal ondersteunt en waar bureaumedewerkers met plezier en energie werken."

U kunt Christel bereiken via email ckoerhuis@verenso.nl of telefoonnummer 030 227 19 10.


Verenso over euthanasie in Tweede Kamer

Op maandag 30 oktober gaf Verenso-voorzitter Nienke Nieuwenhuizen een toelichting op het thema euthanasie (bij dementie) tijdens een rondetafeloverleg met leden van de Tweede Kamer. Nieuwenhuizen benadrukte dat een wilsverklaring 'geen waardebon is'. "Patiënten zijn aan het einde van hun leven vaak wilsonbekwaam. Hoe kun je dan als arts achterhalen of het euthanasieverzoek nog steeds actueel is? Uit onderzoek blijkt dat patiënten hun wens om euthanasie steeds verder voor zich uitschuiven of er alsnog vanaf zien, omdat bijvoorbeeld goede palliatieve zorg hun lijden verlicht. Wat helpt bij een zorgvuldige afweging is om zo vroeg mogelijk met patiënten in gesprek te gaan over hun doelen van zorg en behandeling, ook rondom het levenseinde. Dit noemen we 'advance care planning'. Daarmee wordt 'leven aan de dagen toegevoegd, in plaats van dagen aan het leven'."
 
Klik hier voor de position papers van Verenso en andere genodigde partijen.


Rondetafelgesprek over ondervoeding bij ouderen

Op 26 oktober hield de vaste commissie van VWS een rondetafelgesprek over ondervoeding bij ouderen. Verenso was een van de genodigden. Verenso gaf tijdens deze bespreking aan wat de specialist ouderengeneeskunde kan betekenen in signalering, preventie en interventie rondom ondervoeding bij kwetsbare ouderen in het verpleeghuis, in de geriatrische revalidatiezorg en in de eerste lijn. Om de rol van de specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn te verduidelijken, legde Verenso de nadruk op het belang van 'advance care planning' en de noodzaak van een zelfstandige betaaltitel voor de specialist ouderengeneeskunde in de Zorgverzekeringswet.
 
Klik hier voor de position paper van Verenso.


Ouderengeneeskunde in de bladen

De ouderengeneeskunde staat in de schijnwerpers. En terecht! Zo bracht het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) een special over dementie uit. U kunt lezen over het Deltaplan Dementie, demografische ontwikkelingen, onbegrepen gedrag, DNA-diagnostiek en vele andere onderwerpen.
 
Het tijdschrift Medisch Contact bracht een themanummer over ouderengeneeskunde uit. In dit themanummer worden diverse experimenten uitgelicht, van eerstelijnsverblijf tot geriatrische revalidatie. Hoogleraar Cees Hertogh beschrijft hoe goede 'advance care planning' de patiënt en de arts kan helpen om behandeldoelen en wensen rondom het levenseinde te honoreren.
 
En ons eigen vakblad Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde (TvO) bracht een special over 'advance care planning' uit. Advance care planning wordt opgevat als een (cyclisch) proces van communicatie en onderhandeling tussen arts en patiënt over patiëntgerichte doelen en daarbij passende zorg, ook rondom het levenseinde.


Wat zou je doen met 2,1 miljard?

"Het staat er echt! In het regeerakkoord: structureel 2,1 miljard euro om te voldoen aan de nieuwe normen voor de verpleeghuiszorg. Al snel volgde de gedachte 'wat zou ik doen met 2,1 miljard voor de sector'? Zou ik het alleen uitgeven aan 'handen aan bed'? Daar waar echt tekorten zijn wel. Maar ik zou vooral investeren in 'het hoofd' en me richten op passende scholing. Met het hele team (dus verzorgenden, verpleegkundigen, behandelaren, familieleden, managers en bestuurders) naar de Participatiekliniek! En we moeten zeker investeren in 'het hart' of misschien zelfs 'de ziel' van het werk met extra geestelijke verzorging en het in ere herstellen van het moreel beraad."

Lees de rest van deze column van Nienke Nieuwenhuizen in Medisch Contact nummer 43.


Nieuwe kantoor ingewijd met symposium

Verenso is verhuisd naar Gebouw 't Hart, vlakbij het vorige kantoor in Utrecht. Om het nieuwe kantoor in te wijden, hielden we op 19 oktober een open huis met een symposium getiteld 'Dokteren met passie vanuit de relatie met de patiënt'. Ruim 40 Verenso-leden en relaties luisterden naar de inspirerende voordrachten over hoe het maken van verbinding tussen de zorgprofessional en de patiënt bijdraagt aan betere zorg. Na de voordrachten ontstond een levendige discussie. Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst.
 
Ons nieuwe bezoekadres is:
Gebouw 't Hart, Orteliuslaan 750, 3528 BB Utrecht
Nieuw telefoonnummer: 030 227 19 10.

Het postadres blijft ongewijzigd:
Postbus 20069, 3502 LB Utrecht
E-mail: info@verenso.nl


14 november 2017

30 november 2017
Verenso-congres 'Specialist ouderengeneeskunde in the lead, de vrijblijvendheid voorbij'. Kijk voor meer informatie op www.verensocongres.nl
 

 


Nascholing

Op de website van GAIA treft u een overzicht aan van alle beschikbare nascholingen voor specialisten ouderengeneeskunde.

Vacatures

Klik hier voor de laatst aangeboden vacatures.

Twitter
Facebook
Verenso.nl
Bezoekadres
Gebouw 't Hart - Orteliuslaan 750 - 3528 BB Utrecht

Postadres
Postbus 20069 - 3502 LB Utrecht

T: (030) 227 19 10 | W: verenso.nl | E: info@verenso.nl
Copyright © 2017 Verenso, All rights reserved.

Afmelden Verenso Nieuwsbrief