De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

maandag 20 november 2017

‘Scharrelruimte’ nodig voor het sociaal wijkteam

'Scharrelruimte' nodig voor het sociaal wijkteam
Professionals in het sociaal wijkteam verwijzen meer door dan nodig is. Dat blijkt uit onderzoek van Vita Kemp, in opdracht van Sociaal Werk Nederland. 'Sociaal werkers hebben ruimte nodig om met de cliënten aan de slag te gaan of te zoeken naar alternatieve oplossingen', aldus Ernst Radius van SWN.
Lees verder

Mantelzorger heeft baat bij vrijwilligerswerk
Mensen die druk zijn als mantelzorger hebben er baat bij om ook nog vrijwilligerswerk te doen. Een vreemde combinatie? Zeker niet, betoogt Jan Romme van Stichting Gouden Dagen. 'Vrijwilligerswerk is juist voor mantelzorgers van grote waarde om deel uit te kunnen maken van de samenleving.'
Lees verder

Gemeenten in problemen door tekort aan zorggeld
Ongeveer honderd Nederlandse gemeenten hebben te maken met financiële tekorten in het sociaal domein. 'Nu de zorg "dichtbij" georganiseerd is, komen problemen eerder aan het licht en ontstaat er in eerste instantie een groei en moeten op korte termijn dus meer kosten gemaakt worden.'
Lees verder

Maatschappelijk werk is als een kameleon
Margot Scholte: 'Maatschappelijk werk is veelzijdig en neemt als een kameleon de kleur van een bepaalde tijdsperiode aan met de daarbij behorende positionering en inhoud. Goed beschouwd, blijft het wezen van maatschappelijk werk daarin hetzelfde.'
Lees verder

Kindermishandeling aanpakken? Begin bij de ouders
Professionals zijn al jarenlang intensief bezig om kindermishandeling te signaleren en aan te pakken. Toch daalt het aantal kinderen dat psychisch of fysiek wordt mishandeld niet. 'De hulp is vaak gericht op veiligheid en niet op de onderliggende oorzaken van geweld.'
Lees verder

Eigen bijdrage langdurige zorg verlaagd
Per 1 januari 2018 wordt de eigen bijdrage voor langdurige zorg verlaagd. Dat is gunstig voor zo'n 30.000 mensen die blijvend intensieve zorg thuis of in het verpleeghuis nodig hebben. Ook de eigen bijdrage voor de Wmo krijgt een maximum.
Lees verder

Preventie kindermishandeling is onvoldoende
Gemeenten moeten zich meer richten op voorlichting van beginnende ouders over de opvoeding. Vooral als het gaat om zogenoemde risicogroepen. Maar die zijn nog te weinig in beeld bij gemeenten. En dat zorgt er voor dat preventief optreden tegen kindermishandeling achter blijft.
Lees verder

Verpleegkundigen voeren actie door alleen maar te zorgen
Mariska de Bont, adviseur bij V&VN: 'We hebben in de sector een heel groot arbeidsmarktprobleem. Eén van de oplossingen voor dit probleem is volgens onze achterban het terugdringen van de administratielast. Want administreer je minder, dan zorg je meer.'
Lees verder

'Ervaringsdeskundige moet ook de luis in de pels blijven'
De eigen ervaring met psychische of sociale problemen van de ervaringsdeskundige is belangrijk voor cliënten die in vergelijkbare situaties zitten. 'Een ervaringsdeskundige heeft aandacht voor de verschillende kanten van de situatie waarin mensen terecht zijn gekomen.' Aldus Saskia Keuzenkamp, die dinsdag 28 november haar oratie houdt.
Lees verder