De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

vrijdag 10 november 2017

PW: Uitgavenstijging hiv-remmers door nieuwe middelen

Uitgavenstijging hiv-remmers door nieuwe middelen
Nederlandse apotheken verstrekten vorig jaar 226.000 keer een hiv-remmer. Dat aantal ligt 2,7% onder het niveau van 2015. Toch namen de uitgaven aan hiv- remmers toe met 3,4% tot € 202 miljoen. Deze stijging kan volledig worden toegeschreven aan het toenemend gebruik van nieuwe hiv-middelen. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.
Lees verder

Therapietrouwinterventie AIMS blijkt effectief bij behandeling virus
Het verdient aanbeveling om de Adherence Improving self-Management Strategy (AIMS) te implementeren in de hiv-zorg. Deze zelfmanagement-interventie om therapietrouw te ondersteunen heeft relevante effecten op de viral load en blijkt kosteneffectief. Ook patiënten en zorgverleners zijn positief over AIMS, dat kan worden geïntegreerd in reguliere zorg.
Lees verder

Apotheek helpt bij opsporen onbekende seropositieven
Wie thuis zelf zijn bloed wil controleren op een hiv-besmetting kan sinds kort naar de hiv-gespecialiseerde Plusapotheken voor een betrouwbare zelftest: binnen één minuut heb je de uitslag. Taco van Witsen, Plus-apotheker in Amsterdam: "Apotheken zijn laagdrempelig en we geven goede voorlichting."
Lees verder

Monitoren bijwerkingen belangrijk bij gebruik antiretrovirale middelen
Bijwerkingencentrum Lareb ontving in de loop der jaren meer dan 1700 meldingen van zowel milde als ernstige bijwerkingen van antiretrovirale middelen. Totdat een vaccin ontwikkeld is, zullen hiv-patiënten hun leven lang met deze middelen behandeld moeten worden en is adequate monitoring van de therapie belangrijk.
Lees verder