De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

vrijdag 10 november 2017

PW: Hiv: substitutie naar generiek kan, mits dat zorgvuldig gaat

Hiv: substitutie naar generiek kan, mits dat zorgvuldig gaat
Een grote groep patiënten met hiv doet het keurig op tripeltherapie, bij voorkeur in één tablet. Afbouwen naar twee antiretrovirale middelen lijkt bij deze stabiele patiënten net zo goed, zegt hoogleraar David Burger. "En dat bespaart geld en bijwerkingen." De komst van generieke middelen zorgt eveneens voor een kostenreductie. "Substitutie dient wel zorgvuldig plaats te vinden."
Lees verder

Rol apothekers bij euthanasie belicht in de Tweede Kamer
Katja Kok, vicevoorzitter van de KNMP, heeft de rol van apothekers bij euthanasie belicht in de Tweede Kamer. Dit deed zij tijdens een rondetafelgesprek over euthanasie op maandag 30 oktober 2017, ge­organiseerd door de Vaste Kamercommissie VWS.
Lees verder

'Overdracht medicatiege­gevens in de keten' gereed
De KNMP heeft als betrokken partij op 1 november 2017 van het Kennisinstituut Medisch Specialisten (KIMS) de definitieve leidraad 'Overdracht Medicatiegegevens in de keten' ontvangen. De voortgang van de herziening van de richtlijn uit 2008 stagneerde juni 2017. Na vervolgoverleg is er nu een leidraad.
Lees verder

Een geleidelijke transitie gewenst voor de komende jaren
De Nederlandse apothekers hebben de afgelopen jaren gezamenlijk enorm veel bereikt, maar ze staan voor de nodige uitdagingen nu nieuwe vergrijzingsgolven opdoemen. Hoe vervolgt de openbare farmacie haar weg? En welke keuzes liggen voor? Een geleidelijke transitie lijkt gewenst.
Lees verder