De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

zondag 12 november 2017

NTvG: Midschacht-claviculafractuur: conservatief versus operatie

Midschacht-claviculafractuur: conservatief versus operatie
Waarom dit onderzoek?Midschacht-claviculafracturen komen vaak voor, en sinds jaar en dag is er discussie over of deze fracturen operatief of conservatief behandeld dienen te worden. In dit...
Lees verder

Orgaansparende behandeling bij slokdarmcarcinoom
Dames en Heren,Een slokdarmresectie werd tot voorkort beschouwd als essentieel onderdeel van de curatieve behandeling van een patiënt met een gevorderd slokdarmcarcinoom. Sinds enkele jaren...
Lees verder

Reactivatie van chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie na zoledroninezuur
Zoledroninezuur wordt frequent gebruikt als behandeling bij patiënten met osteoporose.1 Daarnaast hebben bisfosfonaten een rol als adjuvante therapie bij de behandeling voor mammacarcinoom...
Lees verder

Het miltabces
Dames en Heren,Een miltabces is een zeldzame en potentieel ernstige aandoening. De belangrijkste klinische symptomen zijn buikpijn, misselijkheid, braken en koorts. Omdat deze klachten...
Lees verder

Een 14-jarige Syrische vluchteling met neurobrucellose
Brucellose is een infectieziekte die met name voorkomt in het Midden-Oosten. In Nederland is het een importziekte: in de periode 2010 tot 2014 werden hier 1 tot 6 patiënten per jaar gemeld....
Lees verder

Van oorlog naar prioriteitsstrijd
Voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog (WO I) werd bloedtransfusie slechts incidenteel toegepast. Dit was dan meestal de directe overdracht van bloed van donor naar ontvanger, die zich dus...
Lees verder

'Advance care planning' ondersteunen met online-uitleg
Waarom dit onderzoek?In de VS wordt gebruikgemaakt van een voorgestructureerd formulier om wensen voor toekomstige zorg en behandelingen ('advance directive', AD) vast te leggen in het...
Lees verder

Een afwijking in de pupilopening
CasusEen 19-jarige vrouw kwam voor controle bij de oogarts. Zij had een visus van 1/300 rechts en 1,0 links. Bij spleetlamponderzoek was een persisterende pupillaire membraan zichtbaar (...
Lees verder

Het doel van 'advance care planning'
Onlangs droeg de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde het beheer over de niet-reanimerenpenning over aan de Patiëntenfederatie Nederland. Tijdens het symposium dat ter...
Lees verder

Wel of niet naar het ziekenhuis?
Het zal u als huisarts of medisch specialist vaker overkomen: u stuurt een patiënt in of beoordeelt iemand die bij nader inzien thuis had willen blijven. Naar aanleiding van een casus...
Lees verder

Een voetballer met een instabiele knie
CasusEen 19-jarige voetballer was door de huisarts verwezen naar onze polikliniek vanwege nooit eerder ervaren instabiliteitsklachten van de linker knie. Patiënt had 5 maanden eerder een...
Lees verder

Behandeling van intoxicatie met paracetamol
Een 18-jarige vrouw had 2,5 g paracetamol oraal ingenomen en zichzelf 9 g paracetamol rectaal toegediend als tentamen suicidii. Een volwassen man met kiespijn had in de afgelopen 4 dagen...
Lees verder

Plaatsing van een enkel embryo per ivf: antwoord op elke hulpvraag?
Ivf is een effectieve behandeling voor veel paren met onvervulde kinderwens bij wie alternatieven niet werken.1 Jarenlang werden daarbij, om het succespercentage te verhogen, twee of zelfs...
Lees verder

Uitgebreide kankerscreening na spontane veneuze trombo-embolie niet nuttig
Waarom dit onderzoek?Een aanzienlijke hoeveelheid patiënten die een spontane of idiopathische veneuze trombo-embolie doormaakt wordt binnen een jaar gediagnosticeerd met kanker. Tot nu toe...
Lees verder

Vallen en opstaan
Handelen, ook al weet je niet precies hoe het uitpakt, is heel gewoon in de geneeskunde. Dat moet ook want veel van lichaam en geest begrijpen we (nog) niet. In dit nummer staan veel...
Lees verder

Maak kennis met Martijn Katan
Wat wilde u vroeger worden?'Mijn vriendjes op de kleuterschool wilden cowboy worden, dus koos ik voor indiaan, dat leek me exclusiever.'Wie is uw grootste inspiratiebron?'Mijn promotor Piet...
Lees verder

Postoperatief pijntraject voorspelt heropname
Patiënten die na een operatie veel pijn hebben en houden, komen na ontslag relatief vaker op de SEH en worden ook vaker opnieuw opgenomen, ook al zijn ze fysiek gezonder dan andere...
Lees verder

Richtlijnen voor reviews van diagnostische testen
Met systematische reviews van diagnostische testen is het als met meta-analyses en systematische reviews van trials: als de uitkomsten niet helder en consistent worden gerapporteerd, wordt...
Lees verder

HPV-vaccinatie op Curaçao vergt breed werkzaam vaccin
Vergeleken met de rest van wereld is er op Curaçao een hoge prevalentie van relatief zeldzame subtypes van het humaan papillomavirus (HPV). Het is van belang hiermee rekening te houden bij...
Lees verder

Zelf meten nierfunctie na transplantatie gaat redelijk
Zelfmonitoring van de nierfunctie na transplantatie gaat best goed, maar het rapporteren van uitslagen gebeurt niet altijd nauwkeurig. Dit concluderen Céline van Lint en collega's in...
Lees verder

Oud antihistaminicum ingezet tegen MS
Een Amerikaanse onderzoeksgroep claimt in The Lancet dat het eerste generatie antihistaminicum clemastinefumaraat bij patiënten met multipele sclerose (MS) de teloorgang van de...
Lees verder

Terug op de werkvloer na licht hersenletsel
Ruim drie kwart van de mensen met licht traumatisch hersenletsel is binnen een jaar volledig aan het werk, concluderen Myrthe de Koning (UMCG) en collega's (Neurology. 2017;89:1-7)....
Lees verder

Mantelzorger blijft zorgen, ook na verpleeghuisopname
Mantelzorgers van ouderen die langdurig in een instelling verblijven vinden de zorgtaken net zo zwaar als mantelzorgers van thuiswonende ouderen. Hoewel zij aanzienlijk minder uren aan zorg...
Lees verder

Metformine-geassocieerde lactaatacidose
Dames en Heren,Lactaatacidose is een zeldzame, maar potentieel dodelijke complicatie van het gebruik van metformine. Naar onze ervaring zijn te veel patiënten die op de Eerste Hulp...
Lees verder