De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

zondag 26 november 2017

NTvG: Is ziekteverzuim bij arm-, nek-, en/of schouderklachten te voorspellen?*

Is ziekteverzuim bij arm-, nek-, en/of schouderklachten te voorspellen?*
Klachten aan arm, nek of schouders die niet veroorzaakt zijn door een trauma of een systemische aandoening – ook wel 'KANS' genoemd – vormen een belangrijk gezondheidsprobleem.1-3...
Lees verder

Bewust van kleine epileptische aanvallen
Dames en Heren,Epilepsie is een veelvoorkomende aandoening. Het aantal jaren dat mensen ermee moeten leven is doorgaans groter dan bij andere neurologische aandoeningen, omdat veel vormen...
Lees verder

Hyperhidrosis palmaris en axillaris bij kinderen
Hyperhidrosis palmaris en axillaris wordt gedefinieerd als zweetproductie van de handen en oksels die groter is dan de 'normale' lichamelijke behoefte voor thermoregulatie. Respectievelijk...
Lees verder

Onverwacht metaal in het kleine bekken
CasusEen 69-jarige vrouw met een blanco voorgeschiedenis werd verwezen naar de afdeling Urologie omdat ze al enkele maanden atypische pijn in haar rechter flank had. Bij echo en CT van het...
Lees verder

Distale femurfractuur bij vrouw met onderbeenprothese
Patiënten met een onderbeenamputatie kunnen na een eenvoudige val of na verdraaiing van het prothesebeen een distale femurfractuur oplopen. Dit type fractuur komt zelden voor, maar heeft...
Lees verder

Twee pulmonale afwijkingen op de thoraxfoto
CasusEen 89-jarige man, bekend met cognitieve stoornissen en atriumfibrilleren, werd naar de Spoedeisende Hulp gebracht nadat hij thuis op de grond was aangetroffen. Patiënt zelf had geen...
Lees verder

Van aangezichtspijn naar toxische epidermale necrolyse
Toxische epidermale necrolyse (TEN) is een zeldzame, maar levensbedreigende aandoening die meestal geneesmiddel geïnduceerd is. Bij mensen van Zuidoost-Aziatische afkomst met HLA-B*1502-...
Lees verder

Spondylodiscitis als zeldzame manifestatie van jicht
Spondylodiscitis wordt meestal veroorzaakt door micro-organismen, maar kent ook niet-infectieuze oorzaken. Dat spondylodiscitis tevens een bijzondere manifestatie kan zijn van een...
Lees verder

Behandelen we goed gedifferentieerde schildklierkanker te agressief?
Een gezonde, 31-jarige vrouw had een zwelling aan de voorzijde van haar hals ontdekt en werd door haar huisarts verwezen naar de endocrinoloog. Zij was nooit blootgesteld aan radioactieve...
Lees verder

Veilig toedienen van geneesmiddelen in ziekenhuizen
Patiëntveiligheid is een belangrijk onderwerp in Nederlandse ziekenhuizen. Het voorkómen van onbedoelde en vermijdbare patiëntschade heeft topprioriteit. In 2008 ging het...
Lees verder

Trisomie 18: hoe lethaal is 'lethaal'?
In 2014 meldt een aanstaand ouderpaar zich in het MUMC+. Zij willen hun ongeboren dochter bij wie trisomie 18 wordt vermoed, een zo goed mogelijke kans op overleven geven. Bij verscheidene...
Lees verder

Veilige geneesmiddeltoediening: leren van onze fouten
In dit tijdschrift geven Van der Veen en collega's de huidige stand van zaken van het veilig toedienen van geneesmiddelen in ziekenhuizen.1 Veilige geneesmiddeltoediening vormt onderdeel...
Lees verder

Oogafwijkingen bij Stevens-Johnson-syndroom
Dames en Heren,Stevens-Johnson-syndroom (SJS) en toxische epidermale necrolyse (TEN) zijn varianten van een ernstige mucocutane aandoening die meestal wordt veroorzaakt door...
Lees verder

Off-label voorschrijven van antipsychotica
Langdurig gebruik van antipsychotica buiten de geregistreerde indicaties is gemeengoed in de verstandelijk gehandicapten- en ouderenzorg. Ongetwijfeld ook daarbuiten. Veelal worden...
Lees verder

Langdurig antipsychoticagebruik bij verstandelijk beperkte mensen
Waarom dit onderzoek?Bij mensen met een verstandelijke beperking dient het langdurig gebruik van antipsychotica met een off-label indicatie, zoals probleemgedrag, vermeden te worden vanwege...
Lees verder

Lichaam en geest
Deze week hebben we een prachtig onderzoek over het sociaal functioneren van mensen met een psychose over de lange termijn van 20 jaar (D1645). We zijn erg blij met het feit dat de...
Lees verder

Risico op trombose bij trombofilie en zwangerschap in kaart
Vrouwen met een erfelijk verhoogde stollingsneiging hebben een hoger risico op trombose tijdens zwangerschap en kraambed, profylaxe is bij sommige vormen van erfelijke trombofilie gewenst....
Lees verder

Legio betalingen aan tijdschriftredacteuren
Ook redacteuren van Amerikaanse medische tijdschriften laten zich graag en goed betalen door de industrie, vooral die van de meer specialistische bladen. Redacteuren van de 2 grote algemene...
Lees verder

Rol voor ouders bij afname alcoholgebruik van tieners
Er lijkt een direct verband te bestaan tussen de strengere regels van ouders en de sterke afname van alcoholgebruik door tieners na 2003. Dat schrijven Margaretha de Looze en collega's van...
Lees verder

Pathologie van epilepsie onder de loep
Onder volwassenen die onder het mes gaan vanwege medicatieresistente epilepsie, is hippocampale sclerose de meest gevonden histopathologische diagnose. Bij kinderen staat meestal een...
Lees verder

CT voorspelt ernstiger beloop diverticulitis?
Ontstekingen in uitbochtingen van de dikke darm genezen vaak spontaan, maar kunnen ook gecompliceerd verlopen en al dan niet operatief ingrijpen nodig maken. Met behulp van de CT-scan bij...
Lees verder

Combinatie werk-gezin beïnvloedt vrouwelijke co meer
Geneeskundestudenten ervaren een toename van depressieve symptomen in de eerste 6 maanden van hun coschappen. Vrouwen hebben hier meer last van dan mannen. Dit verschil wordt deels...
Lees verder

Prijsstelling Orkambi
Gezondheidsministers wereldwijd zoeken naar mogelijkheden om de zorgkosten te beteugelen. Dan helpt het niet dat nieuw geïntroduceerde geneesmiddelen steeds duurder worden. De casus Orkambi...
Lees verder

Huisartsen leren op farmacotherapeutisch overleg niet zelf onderzoek interpreteren
Huisartsen gebruiken vooral NHG-standaarden als bron voor evidence tijdens hun farmacotherapeutisch overleg. Zelden betrekken zij onderliggend bewijs of nieuw onderzoek bij de discussie....
Lees verder

Veel SGP'ers laten hun eenjarigen alsnog vaccineren
Van de hoogstopgeleide SGP'ers in de 'bijbelgordel' liet 69% alsnog hun kinderen vaccineren bij de mazelenepidemie van 2013-2014. Onder ouders met iets lagere, maar nog steeds hoge...
Lees verder