De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

zaterdag 4 november 2017

Nederlands Jeugd Instituut: Aantal maatregelen jeugdbescherming is stabiel

Aantal maatregelen jeugdbescherming is stabiel
Het aantal ondertoezichtstellingen is in de eerste helft van 2017 licht gedaald, terwijl het aantal voogdijmaatregelen licht steeg. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.
Lees verder

Adviezen dragen bij aan daling wiegendood
Adviezen aan ouders met een pasgeborene over wiegendood dragen bij aan de afname van het aantal sterfgevallen. Dat stelt het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) naar aanleiding van nieuwe cijfers van het CBS.
Lees verder

Afstemming jeugdhulp en Wmo 2015
In 'Zicht op de Wmo 2015' schetst het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) hoe het toegangsproces van melding tot ondersteuning van mensen met een beperking verloopt in een dwarsdoorsnede van Nederlandse gemeenten. Een van de bevindingen is dat de overgang van cliƫnten van jeugdhulp naar Wmo-ondersteuning regelmatig moeizaam gaat.
Lees verder