De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

zaterdag 4 november 2017

Lareb: Onderzoek naar de werkzaamheid en bijwerkingen van ADHD medicatie voor volwassenen gewenst

Onderzoek naar de werkzaamheid en bijwerkingen van ADHD medicatie voor volwassenen gewenst
Van volwassen gebruikers van ADHD-medicatie geeft 75% aan weleens bijwerkingen te ervaren. De meest genoemde bijwerkingen staan in de bijsluiters. In het algemeen geven de respondenten aan positieve effecten te ervaren van de geneesmiddelen op hun kl ...
Lees verder

Waarschuwing ernstige huidreacties bij gebruik galantamine (Reminyl®)
Bij gebruik van galantamine (Reminyl®) kunnen ernstige huidreacties optreden; het Stevens-Johnsonsyndroom en acuut gegeneraliseerd pustuleus exantheem. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert om het gebruik van dit geneesmiddel ...
Lees verder

Waarschuwing voor hartfalen bij gebruik crizotinib (Xalkori®)
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert om bij het gebruik van crizotinib  (Xalkori®) extra alert te zijn op symptomen van hartfalen. Daarbij wordt geadviseerd vooral te controleren op symptomen als benauwdheid, oedeem en snell ...
Lees verder

Jaarlijks onderzoek bijwerkingen griepprik
In oktober en november vinden de jaarlijkse griepvaccinaties plaats. Bij Lareb kunnen bijwerkingen gemeld worden van geneesmiddelen en vaccins, zoals het griepvaccin. Bijwerkingencentrum Lareb doet, zoals elk seizoen, ook nu aanvullend onderzoek naar ...
Lees verder