De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

zaterdag 4 november 2017

KNMG: Wereld-Niet-Roken dag: negen partijen werken aan rookvrije zorg

Wereld-Niet-Roken dag: negen partijen werken aan rookvrije zorg
Vandaag verbindt een brede beweging in de zorg zich aan één gezamenlijk doel: de zorg rookvrij maken.
Lees verder

Niet-reanimerenpenning voortaan uitgegeven door Patiëntenfederatie Nederland
Een niet-reanimerenpenning is een draagbare wilsverklaring waarmee iemand aangeeft onder alle omstandigheden niet gereanimeerd te willen worden. Vanaf 7 juni wordt deze penning uitgegeven door Patiëntenfederatie Nederland.
Lees verder

Artsen: arbeidsgerichte medische zorg moet toegankelijk zijn voor iedereen
Met het KNMG-visiedocument 'Zorg die werkt' wil de medische beroepsgroep naar een beter toegankelijke en continue arbeidsgerichte medische zorg voor alle (potentieel) werkenden. Mensen in loondienst kunnen naar een bedrijfsarts en zzp'ers, mantelzorgers en bijvoorbeeld vrijwilligers moeten terecht kunnen bij een arbeidsarts voor advies en begeleiding bij gezondheidsproblemen die van invloed zijn op hun werk.
Lees verder

Zeven tips voor een rookvrije zorg
Nicotinepleisters bij de ingang. Stoppen-met-roken voor medewerkers. Een rookvrije zorg ligt binnen ons handbereik. Lees de beste tips van het symposium 'Maak de zorg rookvrij' op 31 mei.
Lees verder

"Inhoud van de boodschap is even belangrijk als timing"
"Ik wil de link leggen tussen juridische en ethische inzichten vanuit het perspectief van de arts en vervolgens de standpunten van de KNMG in een heldere boodschap naar buiten brengen. Vanuit mijn ervaring in Den Haag weet ik hoe belangrijk dat is." Aan het woord is Antina de Jong, adviseur gezondheidsrecht en ethiek. Toen zij in januari 2017 bij de KNMG begon kon zij meteen aan de slag met de complexe dossiers voltooid leven en orgaandonatie.
Lees verder

KNMG pleit voor afschaffen 'naming and shaming'
De KNMG wil dat de politiek naming and shaming van artsen via openbaarmaking van berispingen en boetes afschaft. Deze openbaarmaking in zowel het BIG-register als lokale kranten brengt onevenredig veel schade toe aan artsen en hun omgeving, bevestigt het NIVEL-onderzoek naar de impact van tuchtrechtelijke procedures.
Lees verder

Per 1 juli 2017 nieuwe accreditatieregels voor overige deskundigheidsbevordering (ODB) voor bedrijfsartsen
De NVAB, KAMG, NVVG en Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) hebben afgelopen jaar gezamenlijk gewerkt aan de inpassing van de bekende ODB-tabel voor sociaalgeneeskundigen in het nieuwe herregistratiebesluit specialisten.
Lees verder