De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

zaterdag 4 november 2017

KNMG: Geactualiseerde Code Gedragsbeïnvloeding beschikbaar

Geactualiseerde Code Gedragsbeïnvloeding beschikbaar
Sinds deze maand is de geactualiseerde Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling beschikbaar. Deze code beschrijft verschillende vormen van belangenverstrengeling en bevat afspraken over hoe hier op een verantwoorde manier mee om te gaan.
Lees verder

René Héman in Medisch Contact: 'Gezondheid is politiek'
KNMG-voorzitter René Héman wil gezondheid ook buiten de spreekkamer bevorderen.
Lees verder

Patiënt krijgt meer zeggenschap over lichaamsmateriaal
Bloed voor wetenschappelijk onderzoek, huidschilfers voor kwaliteitsbewaking en speeksel voor justitie en politie: het concept Wetsvoorstel Zeggenschap Lichaamsmateriaal bevat voorstellen over hoe om te gaan met lichaamsmateriaal. De KNMG reageert vandaag op dit wetsvoorstel, dat ook voor artsen gevolgen heeft.
Lees verder

KNMG: Richtlijn preventief medisch onderzoek beschermt consument onvoldoende tegen risico's
De richtlijn waarin de informatievoorziening en de kwaliteitscriteria zijn vastgelegd over preventief medisch onderzoek biedt consumenten onvoldoende bescherming tegen de risico's die daaraan verbonden zijn.
Lees verder

Per 1 juli 2017: nieuwe regels uitwisseling medische gegevens
De nieuwe Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens geeft patiënten meer regie over hun medische gegevens. Zorgverleners moeten voldoen aan nieuwe toestemmingseisen en een informatieplicht.
Lees verder

CGS ontwerpbesluiten verzekeringsgeneeskunde en bedrijfsgeneeskunde adviesronde in
Voor de beide specialismen verzekeringsgeneeskunde en bedrijfsgeneeskunde heeft het College Geneeskundige Specialismen (CGS) in maart van dit jaar de nieuwe landelijke opleidingsplannen vastgesteld. Naar aanleiding daarvan heeft het CGS voor elk van beide specialismen een specifiek besluit opgesteld, met daarin de hoofdstructuur van de opleiding.
Lees verder

Minister Schippers neemt KNMG-visie 'Zorg die werkt' in ontvangst
Arbeidsgerichte medische zorg moet toegankelijk zijn voor iedereen. Dat is het uitgangspunt van het KNMG-visiedocument 'Zorg die werkt'. Minister Schippers nam vandaag deze visie bij de KNMG in ontvangst.
Lees verder