De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

vrijdag 6 oktober 2017

PW: Risicofactoren voor bias

Risicofactoren voor bias
Kleine groepen, vroege publicatie, veel citaties en startende onderzoekers zijn geassocieerd met overschatting van effecten van interventies.
Lees verder

'Toekomstbestendige relatie met mijn patiënt'
De districtsledenbijeenkomsten (DLB's) hebben dit najaar het thema: Toekomstbestendige relatie met mijn patiënt. De bijeenkomsten voor alle leden van de KNMP vinden verspreid over het land plaats van 14 tot en met 30 november.
Lees verder

Thema's DLB's: 'Toekomstbestendige relatie met mijn patiënt'
De districtsledenbijeenkomsten (DLB's) hebben dit najaar het thema: Toekomstbestendige relatie met mijn patiënt. De bijeenkomsten voor alle leden van de KNMP vinden verspreid over het land plaats van 14 tot en met 30 november.
Lees verder

Nierfunctie en andere labwaarden in de apotheek
Nederlandse apothekers verstrekten in 2016 aan bijna driehonderdduizend 70-plussers het orale antidiabeticum metformine. Het is daarmee het meest in deze leeftijdsgroep gebruikte middel waarvan bij een verminderde nierfunctie de dosis moet worden aangepast. Nierfunctiewaarden moeten met apotheken worden gedeeld.
Lees verder