De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

vrijdag 6 oktober 2017

Nieuwsbrief - ZIF - Nr.8 2017

Laatste mogelijkheid om aan te melden voor Masterclass 'In de War' op 20 oktober in Leeuwarden!
Kunt u deze e-mail niet goed lezen?
Lees hier de nieuwsbrief in uw browser.
Nieuwsbrief header Follow on Twitter Friend of Facebook
Nieuwsbrief nr. 8 - 2017
Zorg Innovatie Forum

ZIF onderschrijft Rookvrije generatie Groningen
Roken en meeroken leiden nog steeds tot grote gezondheidsrisico’s en hoge gezondheidskosten. Het is de belangrijkste vermijdbare oorzaak van ziekte en overlijden in Nederland. De afgelopen jaren is de Alliantie Nederland Rookvrij landelijk actief om een maatschappelijke beweging tot stand te brengen waarbij we kiezen voor een rookvrij leven. In aansluiting hierop hebben in Groningen op 3 april, het UMCG, het Martini ziekenhuis, Gemeente Groningen, Menzis, Verslavingszorg Noord Nederland, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool, FC Groningen en het Healthy Ageing Network Noord Nederland een convenant ondertekend om in Groningen de beweging van Rookvrije generatie in te zetten. Hierbij ligt de ambitie om kinderen die vanaf 2017 worden geboren in een rookvrije omgeving te laten opgroeien. Op 7 oktober zal het ZIF zich aansluiten en een bijdrage gaan leveren aan een campagne die in het najaar van start zal gaan.
Meer informatie: vandermost@zorginnovatieforum.nl
 

Masterclass In de War – 20 oktober 2017
Op 20 oktober a.s. organiseren wij onze 3e Masterclass in de War, in Leeuwarden.
De burgemeester van Leeuwarden, de heer Ferd Crone, is de openingsspreker. Aanmelden voor de Masterclass kan nog tot en met 11 oktober. Het programma vindt u op de website van het Zorg Innovatie Forum. Bij uw aanmelding kunt u uw workshopkeuze doorgeven. Workshops 1 en 4 zijn helaas al vol.
 

Symposium ‘Wat wil je later worden?’ De ouderdom als nieuwe levensfase
Op 20 oktober 2017 organiseert de Denktank 60+ een symposium getiteld ‘Wat wil jij later worden?’ (oud worden als nieuwe levensfase). Een actieve dag, waarop we natuurlijk ook zelf aan de slag gaan en elkaar stimuleren om dat te gaan doen. Aanmelden kan nog tot en met 17 oktober. Kijk voor het programma op de website van het Zorg Innovatie Forum.
 

Conferentie ‘Dit kan toch niet de bedoeling zijn?’ en uitreiking Akkie Hofstee-prijs – 20 oktober 2017
Op vrijdag 20 oktober 2017 organiseert Zorgbelang Groningen van 10.00 tot 15.00 uur de conferentie 'Dit kan toch niet de bedoeling zijn?' over de noodzakelijke verbinding tussen de 'systeemwereld' en 'leefwereld' in zorg en welzijn. Ook zal voor de vierde keer de Akkie Hofstee-prijs worden uitgereikt. Met de prijs willen we structurele participatie van patiënten, cliënten, mantelzorgers en burgers bevorderen en 'belonen'. In de spreekkamer, 'aan de keukentafel', maar ook daarbuiten: bij onderzoek, verandering en vernieuwing. Immers: goede zorg en duurzame oplossingen voor de zorg bereik je alleen samen met de mensen om wie het gaat! Lees meer op de website van het Zorg Innovatie Forum.
 

Nominatie RAAK-award voor ‘Dementia Care Mapping in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking’
In 2040 is dementie de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. Nu al ontwikkelt 1 op de 3 vrouwen en 1 op de 5 mannen dementie, wat het belang van goede dementiezorg onderstreept. Dit geldt in nog grotere mate voor mensen met een verstandelijke beperking. De combinatie van verstandelijke beperking en dementie is een nieuw fenomeen, waar nog weinig over bekend is. Aanleiding voor onderzoeker Feija Schaap van het Talmalectoraat van NHL Hogeschool om dementiezorg voor deze doelgroep beter op de kaart te zetten. "Als je weet dat tachtig procent van de mensen met het Down Syndroom Alzheimer ontwikkelt, dan begrijp je de noodzaak.” Lees meer.
Het onderzoek van Feija Schaap is genomineerd voor de RAAK Award, een prijs voor het meest innovatieve project met maatschappelijke relevantie. Stemmen voor de publieksprijs kan via Facebook tot en met 29 november. Het winnende project wordt tijdens het congres van Regieorgaan SIA bekend gemaakt.
 

Ouderen als pioniers. Zinvol bijdragen aan de samenleving.
Veel ouderen blijken zinvol bezig te willen blijven. Iets betekenen voor anderen, een bijdrage aan de samenleving leveren of je inzetten om bepaalde belangen te behartigen. Maar hoe doe je dat als je niet (meer) werkt of binnenkort met pensioen gaat? Die vraag kunt u in deze cursus concreet gaan invullen. De cursus komt voort uit de Leeskamers Levenskunst (HOVO-cursus) over ‘het nieuwe ouder worden’ in 2016 en 2017, waarop enthousiast werd gereageerd. Daarom introduceert Denktank 60+ Noord samen met de werkgroep van het EduSenNet-project van de Seniorenacademie een nieuwe cursus waarin de praktische kant voorop staat. Lees meer
 

Copyright © ZORG INNOVATIE FORUM

Postbus 1047
9701 BA Groningen
Bezoekadres:
L.J. Zielstraweg 2
9713 GX Groningen
050-800 32 45

info@zorginnovatieforum.nl
www.zorginnovatieforum.nl
Twitter: twitter.com/ZIF_Noord


Ruim dertig grote partijen uit de zorgsector zijn als stakeholder, kennispartner en partners uit het sociale domein, financieel en strategisch betrokken:

Zorginstellingen:  Cosis/NOVO, Cosis/Promens Care, HZD, Koninklijke Kentalis, KwadrantGroep, Lentis, De Noorderbrug, Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG)
, Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe (ZZWD), VNN en Zorgbelang Groningen

Kennispartners: Alfa-college, Drenthe College, Hanzehogeschool Groningen, NHL Hogeschool, Noorderpoort, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ROC Friese Poort, Stenden Hogeschool

Partners uit het sociale domein: Gemeente Emmen, Gemeente Groningen, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Humanitas District Noord, 
MEE Groningen, Friesland en Drenthe, Politie Noord-Nederland,Tinten Welzijnsgroep, VNO-NCW Noord, Woningstichting Groninger Huis, ZorgpleinNoord

Jeugdpartners: Accare, Jeugdhulp Friesland, RENN4

Partners in Anders Oud 2030: De Hoven, Isala, Hogeschool Viaa, Martiniziekenhuis, Zorggroep Drenthe


Op de website www.zorginnovatieforum.nl staan onder meer nieuwsberichten van en over onze stakeholders.


Colofon
Redactie en tekst: Zorg Innovatie Forum – Nanuschka Csonka

Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen of kent u iemand anders die deze nieuwsbrief wil ontvangen, dan is dit de link om in te schrijven:  http://www.zorginnovatieforum.nl/wat-we-doen/nieuwsbrief
Via dezelfde link kunt u zich ook weer afmelden. 
All rights reserved.
Email Marketing Powered by MailChimp