De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

vrijdag 13 oktober 2017

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Beantwoording Kamervragen over de blijvende chaos binnen Treant
Minister Schippers (VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Kooiman (SP) over de blijvende chaos binnen Treant.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over zogenaamd 'Slimme deals van farmaceuten'
Minister Schippers (VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Nijboer (PvdA) over zogenaamd 'Slimme deals van farmaceuten'.
Lees verder

Kamerbrief over aanbieding Wegwijzer bekostiging e-health
Minister Schippers (VWS) biedt de Wegwijzer bekostiging e-health aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Uitstelbrief Kamervragen over de bezuinigingen die bestuurders van ZGT Hengelo en Almelo willen doordrukken
Uitstelbrief van minister Schippers (VWS) op de vragen van het Kamerlid Kooiman (SP) over de bezuinigingen die bestuurders van ZGT Hengelo en Almelo willen doordrukken.
Lees verder

Commissiebrief over het bericht 300 gezinnen de dupe van tarievenslag grote jeugdzorgaanbieder en Handreiking aanbesteden Jeugdwet en Wmo 2015
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) stuurt een Commissiebrief aan de Tweede Kamer over het bericht dat 300 gezinnen de dupe zijn van tarievenslag grote jeugdzorgaanbieder (Nrc.nl, 29 september 2017). Ook de Handreiking aanbesteden Jeugdwet, Wmo 2015 en Inkoop en continuïteit van de jeugdbescherming en...
Lees verder

Kamerbrief over mondzorg
Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken in de mondzorg.
Lees verder

Kamerbrief motie over op welke manier Nederland een leidende rol bij klinisch geneesmiddelenonderzoek met vrouwen en comorbide patiënten kan krijgen
Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de motie Rutte. De Motie gaat over de manier hoe Nederland een leidende rol bij klinisch geneesmiddelenonderzoek met vrouwen en comorbide patiënten kan krijgen, welke stappen daarvoor nodig zijn en hoe gebruik kan worden gemaakt van de...
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de noodzaak van een onderzoek naar de dwang bij patiënten om ROM-lijsten in te vullen
Antwoorden van minister Schippers (VWS) op de vragen van de Kamerleden Kooiman (SP) en Diertens (D66) over de noodzaak van een onderzoek naar de dwang bij patiënten om ROM-lijsten in te vullen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over rapport waarin stevige kritiek wordt geuit op de manier waarop de veiligheid van ons voedsel aan de Europese buitengrenzen (Schiphol en Rotterdam) wordt bewaakt
Antwoorden van minister Schippers (VWS) op de vragen van de Kamerleden De Groot en Jetten (beiden D66) over het rapport van de Europese Commissie waarin stevige kritiek wordt geuit op de manier waarop de veiligheid van ons voedsel aan de Europese buitengrenzen (Schiphol en Rotterdam) wordt bewaakt.
Lees verder

Aanbieding rapportage over variatie in meldingen suïcides door ggz-instellingen
Minister Schippers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een rapportage van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting over de variatie in het aantal meldingen van suïcides en suïcidepogingen tussen instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (ggz).
Lees verder