De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

maandag 9 oktober 2017

Nierfunctie en andere labwaarden in de apotheek

Nierfunctie en andere labwaarden in de apotheek
Nederlandse apothekers verstrekten in 2016 aan bijna driehonderdduizend 70-plussers het orale antidiabeticum metformine. Het is daarmee het meest in deze leeftijdsgroep gebruikte middel waarvan bij een verminderde nierfunctie de dosis moet worden aangepast.
Lees verder

Apotheekbereidingen voor 2,5 miljoen patiënten onder druk
2,5 miljoen patiënten zijn afhankelijk van apotheekbereidingen omdat er voor hen geen passend geneesmiddel in de handel is. Als er geen voorspelbaar investeringsklimaat komt, worden de 350 momenteel nog bereidende apotheken bedreigd in het in stand houden van hun bereidingsfaciliteit.
Lees verder

De pillendraaier verdwijnt uit Nederland
Nog maar 50 van de 2000 apothekers maken zelf medicijnen. Hoe voorkomen we dat persoonlijke medicatie verdwijnt? Reporter Radio zondag over het verlies van kennis, kunde en capaciteit van apothekers. (NPO1)
Lees verder

Veel kankermedicijnen toegelaten op ondeugdelijke gronden
Opnieuw blijkt dat veel kankermedicijnen hun beloften niet kunnen waarmaken, ook al zijn ze inmiddels toegelaten tot de markt.(NTvG)
Lees verder

Wat als een arts denkt: ik moet het anders doen? Of als de patiënt zegt: ik wil dat middel niet?
Hoe een arts moet handelen is in detail vastgelegd in protocollen: deze ingreep, dit medicijn. Maar wat als een arts denkt: ik moet het anders doen? Of als de patiënt zegt: ik wil dat middel niet? De regels knellen, stelt de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving. Over de botsende werkelijkheden in de spreekkamer.(NTvG)
Lees verder

Arts en apotheker verminderen samen medicijngebruik bij verpleeghuisbewoners
Onnodig medicijngebruik - een bekend verschijnsel in verpleeghuizen - is lastig terug te draaien. Om specialisten ouderengeneeskunde werkzaam in het verpleeghuis hierbij te helpen hebben onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen een veelbelovende methode ontwikkeld. De werkwijze om in overleg met de apotheker de medicatie bij een deel van de...
Lees verder

Prijsonderhandelingen middel voor cystische fibrose opnieuw beëindigd
Omdat ook na nieuwe onderhandelingen er geen maatschappelijk aanvaardbare prijs is geboden door de fabrikant, kan het middel Orkambi voor cystische fibrose (voorheen bekend als taaislijmziekte) niet worden opgenomen in het basispakket.(VWS)
Lees verder