De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

vrijdag 6 oktober 2017

Monitorrapportage ‘stand van het land’

Monitorrapportage 'stand van het land'
Voorliggende rapportage beschrijft de stand van zaken rond de goed werkende aanpak van personen met verward gedrag.
Lees verder

Rapport 'Gezondheidsklachten bij vrouwen met een siliconen borstimplantaat. Een inventarisatie'
Het rapport geeft een inventarisatie van de gezondheidsklachten die vrouwen met een siliconen borstimplantaat ervaren.
Lees verder

Kamerbrief over RIVM rapport borstprotheses
Minister Schippers (VWS) stuurt het rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM over gezondheidsklachten bij vrouwen met een siliconen borstimplantaat naar de Tweede Kamer. Zij geeft daarbij een korte reactie op het rapport.
Lees verder

Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2017
Rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over ontwikkelingen met betrekking tot de zorgverzekeringsmarkt in 2017.
Lees verder

Kamerbrief over Marktscan zorgverzekeringsmarkt 2017
Minister Schippers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een brief over de Marktscan zorgverzekeringsmarkt 2017 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Lees verder

Bijlagen bij Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2017
Bijlagen behorend bij de Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2017 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Lees verder

Kamerbrief over monitor bevolkingsonderzoek darmkanker 2016
Minister Schippers (VWS) stuurt de resultaten van het 3e jaar bevolkingsonderzoek darm-kanker aan de Tweede Kamer.
Lees verder