De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

woensdag 11 oktober 2017

LHV: Nieuwe ‘aftapwet’ beperkt het medisch beroepsgeheim

Nieuwe 'aftapwet' beperkt het medisch beroepsgeheim
Afgelopen zomer heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Deze wet regelt bredere bevoegdheden voor de Nederlandse inlichtingendiensten. De wet heeft ook betrekking op de vertrouwelijke communicatie tussen artsen en patiënten, bijvoorbeeld via telefoon,...
Lees verder

Regeerakkoord zet beweging naar eerstelijnszorg voort
De LHV noemt het positief dat de nieuwe regering in het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' niet voor grote hervormingen kiest en de weg van de gezamenlijkheid via hoofdlijnenakkoorden vervolgt. Ook ziet de LHV mogelijkheden om de beweging van meer zorg van de tweede naar de eerste lijn door...
Lees verder