De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

dinsdag 10 oktober 2017

LAD: LAD en FBZ zoeken communicatiemedewerker

LAD en FBZ zoeken communicatiemedewerker
Inleiding: Vind je het leuk om eraan bij te dragen dat onze in- en externe communicatie op rolletjes loopt en wil je werken in een dynamische omgeving? Word dan onze nieuwe communicatiemedewerker!
Body:
De LAD zoekt samen met werknemersorganisatie FBZ een communicatiemedewerker (24 uur per week), die de communicatieadviseurs van beide organisaties gaat ondersteunen. De nieuwe communicatiemedewerker schrijft en redigeert nieuwsberichten, artikelen, houdt diverse websites bij en zorgt ervoor dat presentaties er verzorgd uitzien. Daarnaast verstuurt de communicatiemedewerker digitale mailings, nieuwsbrieven en maakt enquĂȘtes aan. 
Meer weten? Bekijk dan de vacaturetekst. Reageren kan tot 27 oktober.
Datum: 9-10-2017
Tonen in: Nieuws
Spotitem: Nee
Spotitem_FBZ: Nee
Website: LAD
Lees verder

Cao Ziekenhuizen: Kansen voor jong en oud met generatiebeleid
Inleiding: Cao-partijen hebben in de Cao Ziekenhuizen een afspraak gemaakt over Generatiebeleid. Naast het stimuleren van duurzame inzetbaarheid streven cao-partijen met deze afspraak naar een evenwichtige leeftijdsopbouw van het personeelsbestand dat het functioneren van de arbeidsmarkt in de branche ziekenhuizen ten goede komt.
Body:

Hoofdlijnen van de regeling Generatiebeleid

  • Binnen een instelling kunnen de werkgever en de medewerker op wederzijdse vrijwillige basis afspraken maken over de toepassing van de regeling Generatiebeleid. Hierdoor kan de arbeidsduur worden aangepast aan de wensen en behoeften van zowel werknemers als de instelling.
  • De afspraak Generatiebeleid staat open voor werknemers die op of na 1 januari 2018 en voor 1 januari 2023 zestig jaar of ouder zijn of worden. Wordt de toepassing van de regeling Generatiebeleid afgesproken dan kan de werknemer deelnemen tot het einde van zijn arbeidsovereenkomst.
  • In het jaarlijkse overleg tussen de bestuurder en de regionale vakbondsvertegenwoordigers wordt de feitelijke en de te verwachten toepassing van de regeling Generatiebeleid in de organisatie besproken.
  • De werknemer die gebruikmaakt van de instellingsregeling Generatiebeleid krijgt een vrijstelling van een deel van het aantal overeengekomen uren conform de huidige arbeidsovereenkomst. Werkgever en werknemer stellen de omvang van de vrijstelling in overleg vast, waarbij het aantal werkuren minimaal gemiddeld 18 uur (50% van een voltijd dienstverband) bedraagt. Door het terugbrengen van de arbeidsduur wordt de opbouw van alle arbeidsvoorwaarden 'in tijd', zoals vakantie en PLB- uren, eveneens teruggebracht naar het gekozen niveau.
  • De uren die op deze manier binnen de organisatie vrijkomen worden herbezet, of de productie wordt aangepast, zodat er geen sprake is van werkdrukverhoging bij de werknemer die gebruik maakt van de instellingsregeling Generatiebeleid of bij andere werknemers.
  • De werknemer dient, alvorens gebruik te kunnen maken van de instellingsregeling Generatiebeleid, eerst zijn PLB-uren volledig te hebben opgemaakt. Gedurende de periode dat de werknemer gebruikmaakt van de regeling ontvangt hij jaarlijks 57 PLB-uren op basis van een 100% dienstverband. De extra uren die waren toegekend in de overgangsregeling (artikel 12.2.3 en 12.2 4 en 12.1.2 lid 4 Cao Ziekenhuizen) komen te vervallen.
  • Hoofdregel is dat tijdens de deelname aan de instellingsregeling Generatiebeleid, de pensioenopbouw op 100% van het oorspronkelijke contractsomvang wordt voortgezet. De werknemer mag ook kiezen voor een lagere pensioenopbouw, met als ondergrens het niveau waarop uitbetaling plaatsvindt. De pensioenpremieverdeling tussen werkgever en werknemer blijft 50%-50%.

Zie voor de volledige regeling de Cao Ziekenhuizen 2017-2019.

Doorrekening regeling generatiebeleid
In de werkgeverstool heeft PGGM op ziekenhuisniveau ter inspiratie drie varianten van Generatiebeleid doorgerekend: 80%-90%-100%, 60%-80%-100% en 50%- 75%-100%. Lees meer.

Bestaande pensioenmogelijkheden
Informatie over reeds bestaande pensioenmogelijkheden van PFZW.
Informatie over de ondersteuning van PFZW aan werkgevers
 
 

Datum: 10-10-2017
Tonen in: Nieuws
Spotitem: Nee
Spotitem_FBZ: Nee
CAO: Ziekenhuizen
Thema: Arbeidsomstandigheden
Website: LAD
Lees verder