De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

vrijdag 13 oktober 2017

Juridische bijlage

Juridische bijlage
Relevante passages parlementaire geschiedenis met betrekking tot zorgplicht van gemeenten aangaande de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.
Lees verder

Memo Jeugdwet
Memo Jeugdwet.
Lees verder

Bijlage over (nationale) subidierecht en (Europese) aanbestedingsrecht
Bijlage over (nationale) subidierecht en (Europese) aanbestedingsrecht
Lees verder

Kamerbrief motie over op welke manier Nederland een leidende rol bij klinisch geneesmiddelenonderzoek met vrouwen en comorbide patiënten kan krijgen
Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de motie Rutte. De Motie gaat over de manier hoe Nederland een leidende rol bij klinisch geneesmiddelenonderzoek met vrouwen en comorbide patiënten kan krijgen, welke stappen daarvoor nodig zijn en hoe gebruik kan worden gemaakt van de aanwezige kennis, expertise en onderzoeksinfrastructuur.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de noodzaak van een onderzoek naar de dwang bij patiënten om ROM-lijsten in te vullen
Antwoorden van minister Schippers (VWS) op de vragen van de Kamerleden Kooiman (SP) en Diertens (D66) over de noodzaak van een onderzoek naar de dwang bij patiënten om ROM-lijsten in te vullen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over rapport waarin stevige kritiek wordt geuit op de manier waarop de veiligheid van ons voedsel aan de Europese buitengrenzen (Schiphol en Rotterdam) wordt bewaakt
Antwoorden van minister Schippers (VWS) op de vragen van de Kamerleden De Groot en Jetten (beiden D66) over het rapport van de Europese Commissie waarin stevige kritiek wordt geuit op de manier waarop de veiligheid van ons voedsel aan de Europese buitengrenzen (Schiphol en Rotterdam) wordt bewaakt.
Lees verder

Samenvattende rapportage praktijkvariatie suïcide meldingen
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting informeert minister Schippers (VWS) over de uitkomsten van een onderzoek naar de variatie in het aantal meldingen van suïcides en suïcidepogingen tussen instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (ggz).
Lees verder