De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

vrijdag 13 oktober 2017

HuisartsVandaag: Brandwondencentra behandelen eerste patiënten met gekweekte huid

Brandwondencentra behandelen eerste patiënten met gekweekte huid
De drie Nederlandse brandwondencentra in Groningen, Beverwijk en Rotterdam beginnen deze maand met het behandelen van patiënten met nieuw gekweekte huid
Lees verder

Zorg voor kankerpatiënten in hun laatste levensfase kan minder maar wel beter
De zorg in de laatste levensfase van patiënten met long- of darmkanker kan beter, zo bericht Medisch Contact naar aanleiding van onderzoek door het Zorginstituut.
Lees verder

Ander woordgebruik door artsen kan stress en pijnbeleving bij patiënten verlagen
Het Deventer Ziekenhuis (DZ) gaat als eerste ziekenhuis in Nederland over op 'Comfort Talk', zo bericht dagblad De Stentor.
Lees verder

'Medische richtlijnen missen specifieke aanbevelingen voor ouderen'
Behandelrichtlijnen blijken niet altijd van toepassing op oudere patiënten.
Lees verder

Dreigende patiëntstop van ggz-aanbieder Emergis afgewend
De problemen van ggz-aanbieder Emergis met twee zorgverzekeraars zijn opgelost, zo bericht Omroep Zeeland.
Lees verder

Jaarlijkse kwakzalverprijs voor organisatie van verloskundigen
De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft haar Meester Kackadorisprijs 2017 toegekend aan de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV).
Lees verder

Regeerakkoord: Minder geld voor de zorg bij oplopende zorguitgaven
Het zuur voor de zorg zit goed verstopt in het regeerakkoord,
Lees verder

Centraal Bureau betwist de haalbaarheid van een megabezuiniging in de zorg
Het Centraal Planbureau betwist de opbrengst die de nieuwe regeringscoalitie wil binnenhalen via een grootscheepse zorgbezuiniging.
Lees verder

Kabinet Rutte III gaat keuzes rondom medisch-ethische kwesties nog even uit de weg
Het aankomende kabinet opteert vooralsnog niet voor wetgeving over hulp bij zelfdoding aan burgers die hun leven voltooid achten.
Lees verder

Nabestaanden meest tevreden over palliatieve zorg thuis
Nabestaanden zijn het meest tevreden over palliatieve zorg thuis en in een hospice, zo blijkt uit Nederlands onderzoek onder 1368 nabestaanden
Lees verder

Lancering nieuwe zorgverzekering Zorgeloos strandt vroegtijdig
De nieuwe zorgverzekering Zorgeloos van de Almelose directeur Jos de Blok van Buurtzorg
Lees verder

Zembla: 'Ernstige bodemverontreiniging rondom kunstgrasvelden'
De waterschappen hebben tien jaar lang nagelaten de milieurisico's van rubbergranulaat in kunstgrasvelden in kaart te brengen,
Lees verder

Aantal kinderen met obesitas wereldwijd in 40 jaar vertienvoudigd
Het aantal kinderen met obesitas is wereldwijd toegenomen tot 124 miljoen, een vertienvoudiging in vergelijking met veertig jaar geleden,
Lees verder

Belgische verzekeraar waarschuwt voor doorverkopen patiëntgegevens door ziekenhuizen
De Belgische zorgverzekeraar CM wil niet dat ziekenhuizen anonieme patiëntengegevens doorverkopen aan een Amerikaanse multinational.
Lees verder

Buurtzorg schikt met verzekeraars over extra geld voor wijkverpleging in Twente
De Almelose thuiszorgaanbieder Buurtzorg Nederland heeft een akkoord met zorgverzekeraar Menzis gesloten over de vergoeding van extra geleverde wijkverpleging
Lees verder

Nieuwe kabinet houdt NIPT-test buiten basisverzekering maar handhaaft subsidieregeling
De niet-invasieve prenatale test (NIPT) zal ook de komende jaren gesubsidieerd worden door de overheid,
Lees verder

Zorgpartijen noemen bezuinigingen op de zorg zorgwekkend en onhaalbaar
Ziekenhuizen, verpleegkundigen en huisartsen luiden de noodklok over een nieuwe grootscheepse zorgbezuiniging van het kabinet Rutte III.
Lees verder

Ministerie van VWS krijgt twee ministers
Het kabinet Rutte III laat de ministeries van Volksgezondheid, Veiligheid en Justitie en Onderwijs
Lees verder

Huisarts mag van nieuwe kabinet toch geen abortuspil verstrekken
Huisartsen mogen toch geen abortuspil verstrekken aan vrouwen die hun vroege zwangerschap willen afbreken,
Lees verder

Meerderheid huisartsen wil NHG-accreditatie afschaffen
Een meerderheid van 63 procent huisartsen is voor afschaffing van de NHG-accreditatie.
Lees verder