De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

vrijdag 6 oktober 2017

GGZ: Taskforces moeten wachtlijsten GGZ in negen maanden weer binnen de normen brengen

Taskforces moeten wachtlijsten GGZ in negen maanden weer binnen de normen brengen
GGZ-partijen vinden het onwenselijk dat mensen te lang moeten wachten op ggz-zorg en bundelen daarom de krachten. Recent zijn afspraken gemaakt met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om per 1 juli 2018 de behandelingen in de ggz weer binnen de Treeknormen voor aanvaardbare wachttijden te brengen. Deze gezamenlijke aanpak, aanvullend op de contracteringsafspraken tussen verzekeraars en aanbieders, is vandaag gestart met het lanceren van regionale taskforces en de start...
Lees verder

Zorgstandaarden en generieke modules worden gepresenteerd op festival
De afgelopen vier jaar werkten zorgprofessionals, patiënten en naasten samen aan de ontwikkeling van zorgstandaarden en bijbehorende generieke modules voor de brede ggz. Op 30 november as. maken bezoekers van het Festival 4 jaar Kwaliteitsontwikkeling GGz als eerste kennis met deze kwaliteitsstandaarden en krijgen alle ins en outs. Iedereen die betrokken is bij het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO) en andere geïnteresseerden kunnen zich kosteloos voor het festival aanmelden.In het...
Lees verder

Festival 4 jaar kwaliteitsontwikkeling: presentatie nieuwe zorgstandaarden en generieke modules
De afgelopen vier jaar werkten zorgprofessionals, patiënten en naasten samen aan de ontwikkeling van zorgstandaarden en bijbehorende generieke modules voor de brede ggz. Op 30 november as. maken bezoekers van het Festival 4 jaar Kwaliteitsontwikkeling GGz als eerste kennis met deze kwaliteitsstandaarden en krijgen alle ins en outs. Iedereen die betrokken is bij het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO) en andere geïnteresseerden kunnen zich kosteloos voor het festival aanmelden.In het...
Lees verder

Problemen in Jeugdzorg hebben in hele land consequenties.
Zorgaanbieders, vooral gespecialiseerde, trekken zich terug uit gemeentelijke aanbestedingsprocedures voor 2018 of schroeven hun aanbod dit jaar zelfs al terug. Ze moeten werken tegen te lage tarieven die gemeenten willen vergoeden, waardoor kwaliteit van zorg niet meer kan worden gegarandeerd en de werkdruk voor medewerkers onverantwoord hoog oploopt. Dat schrijft Binnenlands Bestuur, die een overzicht geeft van de problemen. Hieronder een samenvatting, zie voor het volledige artikel 'chaos...
Lees verder

Hetzelfde gen veroorzaakt schizofrenie en bipolaire stoornis
Franse wetenschappers vergeleken hersenscans en de resultaten van een genetische analyse van  patiënten met schizofrenie, patiënten met een bipolaire stoornis en een gezonde controlegroep.  Daarnaast onderzochten ze post mortem hersenweefsel van mensen die aan schizofrenie leden. Ze ontdekten dat een bepaald gen, dat de signaaloverdracht tussen de hersencellen regelt, betrokken is bij zowel schizofrenie als het bipolair syndroom.De variant van het gen die verantwoordelijk zou zijn...
Lees verder

Leerkrachten in het basisonderwijs hebben te weinig tijd voor zorgleerlingen
Leerkrachten in het basisonderwijs kunnen zorgleerlingen niet de ondersteuning bieden die zij nodig hebben. Negentig procent zegt te weinig tijd te hebben voor de extra ondersteuning die bijvoorbeeld leerlingen met gedragsproblemen, een handicap of autisme nodig hebben.Dat blijkt uit onderzoek over passend onderwijs door DUO Onderwijsonderzoek & Advies in samenwerking met het tv-programma De Monitor (KRO-NCRV).Met de invoering van de Wet passend onderwijs in 2014 kregen scholen een...
Lees verder

Welke genen spelen rol bij ontstaan antisociaal gedrag?
Individuele genen spelen geen grote rol bij het ontwikkelen van antisociaal gedrag. Het samenspel van alle genen daarentegen kan wel het verschil in antisociaal gedrag verklaren. Dit blijkt uit internationaal onderzoek onder ruim 25.000 deelnemers. Onderzoekers Jorim Tielbeek, Arne Popma, Tinca Polderman en Danielle Posthuma van VUmc en VU zijn hierbij betrokken. Tielbeek: "Dit is belangrijk nieuws omdat tegenwoordig door advocaten ten onrechte wordt geprobeerd om een verdachte verminderd...
Lees verder

Alzheimer Nederland start campagne voor meer hersenonderzoek
Dementie is een ernstige hersenaandoening, volksziekte nummer één in Nederland en een van de belangrijkste doodsoorzaken (bron: CBS). Het budget voor dementie-onderzoek steekt echter schril af bij dat voor andere ziekten. Onder de titel 'Stop dementie' vraagt Alzheimer Nederland aandacht voor de urgentie van onderzoek naar preventie en genezing van dementie. Doel van de campagne is werven van donateurs. Op 5 oktober verscheen een ingezonden brief in Trouw, Volkskrant en Algemeen...
Lees verder

Trauma's in kindertijd lijken blijvende en aantoonbare invloed op hersenen te veroorzaken
Het was al bekend dat volwassenen die als kind zijn misbruikt een groter risico lopen op angsten, depressies en zelfmoord. Maar wat er precies in de hersenen gebeurt als gevolg van dit soort trauma, was nog niet onderzocht. Dat schrijft MijnGezondheidsgids, dat zich daarbij baseert op onderzoek van the Douglas Health University en the McGill University, recent gepubliceerd in The American Journal of Psychiatry.Witte materieEerder onderzoek heeft aangetoond dat mensen die als kind zijn misbruikt...
Lees verder