De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

dinsdag 10 oktober 2017

GGZ NL: Innovatie Uitgelicht: GGZ Breburg start beschermd wonen ART voor jongeren

Innovatie Uitgelicht: GGZ Breburg start beschermd wonen ART voor jongeren
GGz Breburg start met een innovatief traject in beschermd wonen, waarbij het ART-model (Active Recovery Triad) toegepast wordt in de begeleiding van jongeren tussen 16 en 28 jaar met een psychiatrische problematiek. Voor deze groep jongeren is de stap naar zelfstandig wonen nog te groot en ook hebben zij een vraag naar begeleiding op meerdere levensdomeinen. De intensieve begeleiding, die stapsgewijs wordt afgebouwd en zo nodig ook weer tijdelijk kan worden opgebouwd, is nodig om meer regie op het eigen leven te krijgen. De begeleiding wordt gedaan door een deskundig team die volgens het ART-model werkt. Dit betekent dat samen met de jongere en zijn naasten de persoonlijke doelen in kaart...
Lees verder