De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

dinsdag 10 oktober 2017

Cao Jeugdzorg algemeen verbindend verklaard

Cao Jeugdzorg algemeen verbindend verklaard
Bij besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de nieuwe Cao Jeugdzorg 2017-2019 algemeen verbindend verklaard (AVV). De afspraken in de AVV-cao gelden voor alle werkgevers en werknemers in de hele sector. Met een AVV wordt concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen. Dat brengt rust en duidelijkheid in een sector. Alle afspraken tussen werkgevers en werknemers in de...
Lees verder

Noodplan personeelstekorten kan snel extra tijd voor zorg opleveren
Er zijn op korte termijn maatregelen nodig om de onmenselijke effecten van de personeelstekorten in de zorg tegen te gaan.
Lees verder

Nieuwe site O&O-fonds GGZ
In het O&O-fonds GGZ willen werkgevers en werknemersorganisaties proactief invloed uitoefenen op de arbeidsmarkt. Onder het motto 'Samen werken aan beter werk' leveren ze een bijdrage aan hoogwaardige kwaliteit van de zorg- en dienstverlening in de ggz.
Lees verder