De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

zaterdag 7 oktober 2017

Cao Jeugdzorg algemeen verbindend verklaard

Cao Jeugdzorg algemeen verbindend verklaard
Inleiding: Dit voorkomt concurrentie op arbeidsvoorwaarden en brengt duidelijkheid en rust in een sector. Body: Bij besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de nieuwe Cao Jeugdzorg 2017-2019 algemeen verbindend verklaard (AVV). De afspraken in de AVV-cao gelden voor alle werkgevers en werknemers in de hele sector. Met een AVV wordt concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen. Dat brengt rust en duidelijkheid in een sector.  Alle afspraken tussen werkgevers...
Lees verder

Cao Nederlandse Universiteiten verlengd
Inleiding: Omdat de cao niet is opgezegd, is deze automatisch met een jaar verlengd. Body: Voor de Cao Nederlandse Universiteiten die dit voorjaar tot stand kwam is een looptijd afgesproken van 2 juli 2016 tot 1 juli 2017. Maar omdat de cao niet is opgezegd, is deze conform afspraak automatisch met een jaar verlengd. Dat betekent totdat er een nieuwe cao is afgesproken, de afspraken in deze cao geldig zijn. Afgelopen periode kon onze achterban haar input geven voor de inzet van de...
Lees verder