De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

woensdag 11 oktober 2017

Agora: Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland met passende financiering

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland met passende financiering
Op 3 oktober 2017 overhandigden IKNL en Palliactief het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland aan de KNMG. Het is de bedoeling dat de artsenfederatie het kwaliteitskader met alle relevante ...
Lees verder

Bouw mee aan palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
Steeds meer organisaties en zorgverleners onderkennen het belang van goede palliatieve zorg  voor mensen met een verstandelijke beperking. Er is de afgelopen jaren meer aandacht voor deze zorg. Een ...
Lees verder

E-book Praat op tijd over uw levenseinde
Het e-book biedt mensen praktische tips en aandachtspunten voor het gesprek met een arts over zaken waarmee je te maken krijgt in de laatste levensfase. Dat kan zijn als iemand oud is of ziek, maar ...
Lees verder