De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

vrijdag 13 oktober 2017

Aanbieding rapportage over variatie in meldingen suïcides door ggz-instellingen

Aanbieding rapportage over variatie in meldingen suïcides door ggz-instellingen
Minister Schippers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een rapportage van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting over de variatie in het aantal meldingen van suïcides en suïcidepogingen tussen instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (ggz).
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij advies 'Zorgrelatie centraal; partnerschap leidend voor zorginkoop'
Aanbiedingsbrief van minister Schippers (VWS) bij het advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) 'Zorgrelatie centraal; partnerschap leidend voor zorginkoop'.
Lees verder

Inkoopsafari
Verkenning van de praktijk van zorginkoop.
Lees verder

Zorgrelatie centraal
Met dit advies reikt de RVS een ander perspectief op zorginkoop aan. Een perspectief dat de zorgrelatie tussen zorgverlener en cliënt/patiënt centraal stelt en dat inzet op een partnerschap tussen inkoper en aanbieder. Het bouwt voort op de verschillende initiatieven die er al zijn.
Lees verder

Op naar persoonsgestuurde zorg?
Verslag van minisymposium 'Op naar persoongestuurde zorg?'
Lees verder

Persoonsgestuurde zorg en behoeften van burgers
De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) is bezig met de voorbereiding van een advies waarin 'een ander perspectief op zorginkoop' centraal staat. Dit met als doel waar mogelijk het zorgstelsel te verbeteren.
Lees verder

Juridische mogelijkheden voor het versterken van (zelf)regie bij samenloop van problemen
Achtergrondstudie bij het advies Heft in eigen hand.
Lees verder