De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

dinsdag 19 september 2017

Taakopdrachten pilot Lerend evalueren startend in 2018

Taakopdrachten pilot Lerend evalueren startend in 2018
Taakopdrachten pilot Lerend evalueren startend in 2018.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over hepatitis e in varkensvleesproducten
Minister Schippers (VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Ouwehand (PvdD) over hepatitis e in varkensvleesproducten.
Lees verder

Kamerbrief over aanbieding Werkplan Nederlandse Sportraad
Minister Schippers (VWS) stuurt het werkplan 2018 van de Nederlandse Sportraad aan de Tweede Kamer. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Stip op de horizon Werkprogramma 2018-2020
De advisering van de NLsportraad is gericht op het versterken van de betekenis van sport voor de samenleving en het vergroten van het rendement van sportevenementen, inclusief het ontwikkelen van een aansprekende evenementenagenda.
Lees verder

Uitstelbrief Kamervragen over hoe de supportersclub Oranje zichzelf verrijkte ten koste van de fans
Uitstelbrief van minister Schippers (VWS) op de Kamervragen Van Nispen (SP) over hoe de supportersclub Oranje zichzelf verrijkte ten koste van de fans.
Lees verder

Memorie van antwoord over de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten
Memorie van antwoord over de voorstellen van wet, houdende regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg), en regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische verstandelijk gehandicapte cliënten).
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij memorie van antwoord over voorstellen van Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten
Aanbiedingsbrief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer bij de memorie van antwoord over de voorstellen van wet, over de regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg), en regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische verstandelijk gehandicapte cliënten).
Lees verder