De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

zondag 17 september 2017

NTvG: Van kinds-zijn naar ziek-zijn

Van kinds-zijn naar ziek-zijn
Lang verbleef de ziekte van Alzheimer in de marge van de geneeskunde. Toen in 1910 Emil Kraepelin, een van de vooraanstaandste wetenschappers van zijn tijd, het in zijn omvangrijke...
Lees verder

Als een patiënt met dementie bij de dokter komt
Voor de meeste mensen is het contact met een arts een stressvolle aangelegenheid. Ze moeten het kostbaarste wat ze hebben, hun gezondheid, voor een belangrijk deel in handen geven van een...
Lees verder

Medisch handelen bij mensen met dementie is omgaan met onzekerheid
Dames en Heren,Wat is belangrijk in de zorg voor mensen met dementie? Ieder persoon en elke situatie stelt ons voor nieuwe afwegingen. Waaraan geven wij als betrokkenen – patiënten, hun...
Lees verder

De fabrieksinstelling van het geheugen is 'vergeten'
We vergeten in ons leven veel meer dan we ooit zullen onthouden. We associëren het geheugen misschien met vastleggen, conserveren en opslaan, maar het meeste van wat we ervaren verdwijnt...
Lees verder

Euthanasie bij gevorderde dementie
Toen Nederland een euthanasiewet kreeg, keek het buitenland gruwend toe. Vooral in Engeland wees men ons graag op het hellende vlak waarop wij ons zouden begeven. Op dat punt hebben de...
Lees verder

Over onbegrepen gedrag en dementie
'Elk mens heeft zijn redenen voor onverklaarbaar gedrag'Margriet de Moor in Hertog van EgypteDames en Heren,Dementie is de belangrijkste neurodegeneratieve aandoening op oudere leeftijd,...
Lees verder

Autorijden met de ziekte van Alzheimer*
De auto is voor veel mensen een belangrijk vervoersmiddel in het dagelijks leven, zowel voor woon-werkverkeer als voor sociale activiteiten. Daarnaast geeft autorijden een gevoel van...
Lees verder

Apathische kwetsbare oudere heeft baat bij methylfenidaat
Dames en Heren,Apathie komt veelvuldig voor bij kwetsbare ouderen, geïsoleerd of als onderdeel van een depressie, een neurodegeneratieve aandoening of in de palliatieve fase. Vanwege de...
Lees verder

Verlossers naast god
Begin dit jaar ontstond er in de media een heftige discussie over de dreiging die ons boven het hoofd hangt 'dat doodmaken van weerloze menselijke wezens in Nederland gewoon wordt'.1 Over...
Lees verder

Doodsoorzaak nr. 1 bij jonge Nederlanders: de sigaret
Roken ligt ten grondslag aan veel belangrijke gezondheidsproblemen. Het is een oorzakelijke factor van een groot aantal maligniteiten en een belangrijke risicofactor voor ischemische...
Lees verder

Een vaginale zwelling en bloedverlies bij een peuter
Vaginaal bloedverlies bij een peuter brengt zowel anamnestisch als diagnostisch dilemma's met zich mee. De mogelijke oorzaken van het bloedverlies zijn divers en variëren van irritatie van...
Lees verder

Van verliefdheid via ontregeling naar doeldenken
Voorheen had je al een sepsis als je verliefd en toevallig ook verkouden was. Ga maar na: met meer dan 90 hartslagen en 20 keer ademen per minuut had je al voldoende punten voor het...
Lees verder

Door verloskundigen begeleide bevallingen in Nederland en Engeland vergeleken
Onderzoekers van het VUmc en universiteiten in Oxford en Birmingham analyseerden 2 cohorten van door verloskundigen begeleide bevallingen in Nederland en Engeland. Zij stellen dat thuis of...
Lees verder

Zorgbehoefte ouderen toegenomen
Een Britse studie laat zien dat ouderen vaker afhankelijk zijn van zorg vergeleken met 2 decennia geleden. Desondanks leven ouderen tegenwoordig wel vaker thuis, melden Andrew Kingston (...
Lees verder

Wat kan een verpleegkundige beter laten?
Onderzoekers van IQ healthcare (Radboudumc) hebben een 'beter laten'-lijst voor verpleegkundigen samengesteld met 66 handelingen die onnodig of zelfs schadelijk zijn.1 Volgens Hester...
Lees verder

Motivatie van studenten in preventieve geneeskunde
Studenten die vanaf het begin een voorkeur hebben voor een opleiding in de preventieve geneeskunde, verschillen in motivatie van studenten die via een afwijzing elders in de preventie...
Lees verder

Betere focus met modafinil
Modafinil verbetert aandacht bij gezonde, uitgeslapen mensen zonder dat het tot hyperactiviteit leidt. Zackary Cope (University of California) en collega's stellen dit in Neuropharmacology...
Lees verder

Subgroep van slecht ingestelde diabetespatiënten op veel terreinen slechter af
Patiënten met onvoldoende gereguleerde diabetes mellitus type 2 (DM2) zijn vaak slechter af op meerdere levensgebieden, van het aantal complicaties tot zelfredzaamheid, van onderwijsniveau...
Lees verder

Ziektelast van 14 darmpathogenen in 2016
Jaarlijks onderzoekt het RIVM hoeveel mensen ziek worden van 14 darmpathogenen. Deze ziekteverwekkers komen in het lichaam terecht via voedsel, het milieu, dieren en via mensen. De...
Lees verder

Bijwerkingen treffen armsten het meest
Arme mensen lijken eerder voortijdig te overlijden door bijwerkingen van geneesmiddelen dan rijke. Hoe lager hun sociaaleconomische status in de verschillende Engelse regio's, hoe hoger het...
Lees verder

De ontwikkeling van kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie
Het beeld van het vroegere verpleeghuis met lange gangen, meerbedskamers en spruitjeslucht is gelukkig allang niet meer de norm in Nederland. De verpleeghuiszorg voor mensen met dementie is...
Lees verder

Apathische verpleeghuisbewoner sterft eerder
Apathie is een voorspeller van mortaliteit bij verpleeghuisbewoners. Dit geldt niet alleen op psychogeriatrische afdelingen, maar ook voor bewoners met een somatische indicatie, ontdekten...
Lees verder

Overspoelen kwetsbare thuiswonende ouderen de spoedeisende hulp?
Een vroege nazomerochtend in 2015. De 93-jarige Kees ligt op de vloer van zijn slaapkamer en komt niet meer overeind. Adrie – met wie Kees al 72 jaar het leven deelt – snapt er niets van....
Lees verder

Casemanagement dementie is in de war geraakt
Sinds casemanagement dementie onderdeel is van de Zorgverzekeringswet (2015) is er discussie over de inhoud, functie, organisatie en financiering van casemanagement. Medio 2016 is het '...
Lees verder