De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

donderdag 28 september 2017

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamerbrief over verzamelbrief advies Gezondheidsraad over vaccinatie tegen rotavirus bij kinderen
Minister Schippers (VWS) biedt het advies van de Gezondheidsraad over vaccinatie tegen rotavirus bij kinderen aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Te weinig verpleging voor mensen die thuis willen sterven: Dieptepunt in zorg'
Minister Schippers (VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) en Van der Staaij (SGP) over het bericht 'Te weinig verpleging voor mensen die thuis willen sterven: 'Dieptepunt in zorg'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat stervende patiënten overgeplaatst worden om het sterftecijfer laag te houden
Minister Schippers (VWS) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Gerbrands (PVV) en Agema (PVV) over het bericht dat stervende patiënten overgeplaatst worden om het sterftecijfer laag te houden.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over tekort aan verpleging voor mensen die thuis willen sterven
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Marijnissen (SP) over het bericht dat er te weinig verpleging is voor mensen die thuis willen sterven.
Lees verder

Kamerbrief over signalen over onrechtmatigheden bij abortusklinieken
Minister Schippers (VWS) stuurt een brief over signalen over onrechtmatigheden bij abortusklinieken aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Commissiebrief over het bericht 'Farmaceuten overdrijven hun kosten enorm'
Minister Schippers (VWS) stuurt een commissiebrief over het bericht 'Farmaceuten overdrijven hun kosten enorm' aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over het bericht dat huisartsenposten overbelast zijn
Minister Schippers (VWS) schrijft de Tweede Kamer dat zij de vragen van het Kamerlid Kooiman (SP) niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden. Het Kamerlid heeft vragen gesteld over het bericht dat huisartsenposten overbelast zijn.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over het advies van Coöperatie Laatste Wil omtrent een zelfdodingsmiddel
Minister Schippers (VWS) schrijft de Tweede Kamer dat zij de vragen van Kamerleden Dik-Faber (CU) en Van der Staaij (SGP) niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden. De Kamerleden hebben vragen gesteld over het advies van de Coöperatie Laatste Wil omtrent een zelfdodingsmiddel.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij afschrift brief over beëindiging tijdelijke subsidieregeling zorginfrastructuur
Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer bij een afschrift van de brief aan Vivantes en meerdere organisaties over beëindiging tijdelijke subsidieregeling zorginfrastructuur.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat zorginstellingen verontrustend vaak verlies leiden
Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op de vragen van het Kamerlid Agema (PVV) over het bericht dat zorginstellingen verontrustend vaak verlies leiden.
Lees verder