De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

dinsdag 26 september 2017

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamerbrief over diverse sportgerelateerde onderwerpen
Minister Schipper (VWS) informeert de Tweede Kamer over diverse sportgerelateerde onderwerpen.
Lees verder

Kamerbrief over referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg 2017
Minister Schippers (VW) informeert de Tweede Kamer over het eferentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg 2017. Dit referentiekader berekent het minimum aantal ambulances per regio waarmee de ambulancezorg in Nederland kan worden uitgevoerd.
Lees verder

Kamerbrief over de voortgang Financiële Arrangementen geneesmiddelen 2017
Minister Schippers (VWS) stuurt de jaarlijkse voortgangsrapportage van de financiële arrangementen voor geneesmiddelen aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'SCP: Nederlandse topsport dreigt internationaal weg te zakken'
Antwoorden van minister Schippers (VWS) op de vragen van het Kamerlid Diertens (D66) over het bericht 'SCP: Nederlandse topsport dreigt internationaal weg te zakken'.
Lees verder

Kamerbrief over jaarverslag 2016 en het reglement van de Beoordelingscommissie LZA/LP
Minister Schippers (VWS) biedt de Tweede Kamer het jaarverslag 2016 aan van de Beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging pasgeborenen.
Lees verder

Kamerbrief over besparingen langdurige zorg
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de Tweede Kamer over de besparingen in de langdurige zorg. Dit is naar aanleiding van het ordedebat op 5 september 2017
Lees verder

Kamerbrief over bekostigingsmodellen van de geboortezorg in het buitenland
Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de bekostigingsmodellen van de geboortezorg in het buitenland. De effecten van de in het buitenland ingevoerde be-kostigingshervormingen op de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid zijn vooralsnog beperkt beschikbaar.
Lees verder

Kamerbrief over vervolgonderzoek RIVM Energy Based Devices
Minister Schippers (VWS) biedt de Tweede Kamer het rapport aan over complicaties van behandelingen van de huid met Energy Based Devices. Dit is een vervolg op het rapport 'Laseren en aanverwante behandelingen als 'voorbehouden handeling' in de Wet Big'.
Lees verder

Kamerbrief over handelwijze IGZ, OM en Cordaan in onderzoek naar onnodig overlijden patiënt in zorginstelling Cordaan
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) geeft een reactie op de brief van de heer Korver van R. K. Advocaten over de handelswijze van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en het Openbaar Ministerie (OM) in onderzoek naar het overlijden van een patiënt in zorginstelling Cordaan.
Lees verder

Kamerbrief over voortgang arbeidsmarktagenda zorgpersoneel
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) stuurt de Tweede Kamer een brief over de voortgang van de arbeidsmarktagenda voor personeel in de zorg.
Lees verder