De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

maandag 25 september 2017

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamerbrief verzoek om stand van zaken brief over (dreigende) behandelstops en contracteerproblemen in de GGZ, alsmede in de wijkverpleging
Minister Schippers (VWS) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over het verzoek om stand van zaken brief te sturen over (dreigende) behandelstops en contracteerproblemen in de GGZ, alsmede in de wijkverpleging, in het licht van de aangenomen motie Marijnissen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat psychologen nog steeds niet positief zijn over de financiering van de geestelijke gezondheidszorg
Minister Schippers (VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Kooiman (SP) over het bericht dat psychologen nog steeds niet positief zijn over de financiering van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).
Lees verder

Kamerbrief over instelling Platform Inkoopkracht Dure Geneesmiddelen
Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de instelling van het Platform Inkoopkracht Dure Geneesmiddelen.
Lees verder

Kamerbrief over Feitelijke vragen inzake termijn waarop verzekeraars moeten weten wat het eigen risico in 2018 wordt
Lees verder

Kamerbrief over spoedbehandeling wetsvoorstel eigen risico 2018
Minister Schippers (VWS) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over de spoedbehandeling van een wetsvoorstel betreft het eigen risico in 2018.
Lees verder

Kamerbrief over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie
Minister Schippers (VWS) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over het nader voorlopig verslag over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie. Het gaat om een wijziging in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem (ADR).
Lees verder

Kamerbrief over SCP-publicaties 'Ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen' en 'Gelukkig in een verpleeghuis?'
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) biedt de Tweede Kamer 2 rapporten aan van het Sociaal Cultureel Planbureau.
Lees verder

Kamerbrief over budgettair kader Wlz 2017
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het budgettaire kader Wlz 2017. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Kamerbrief over THC-concentraties in cannabis
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops 2016-2017'. Het rapport is opgesteld door het Trimbos-instituut.
Lees verder

Kamerbrief over maatregelen tegen meningokokkenziekte
Minister Schippers (VWS) stuurt een brief aan de Tweede kamer over de maatregelen tegen meningokokkenziekte.
Lees verder