De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

dinsdag 19 september 2017

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamerbrief over aanbieding Werkplan Nederlandse Sportraad
Minister Schippers (VWS) stuurt het werkplan 2018 van de Nederlandse Sportraad aan de Tweede Kamer. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Kamerbrief over jeugdhulp in strafrechtelijk kader
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de Tweede Kamer over de beschikbaarheid van jeugdhulp die voortvloeit uit een strafrechtelijke beslissing.
Lees verder

Uitstelbrief Kamervragen over hoe de supportersclub Oranje zichzelf verrijkte ten koste van de fans
Uitstelbrief van minister Schippers (VWS) op de Kamervragen Van Nispen (SP) over hoe de supportersclub Oranje zichzelf verrijkte ten koste van de fans.
Lees verder

Kamerbrief over diverse rapporten jeugd
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) biedt de Tweede Kamer diverse rapporten aan op het gebied van jeugd.
Lees verder

Kamerbrief over brief NZa over cliëntondersteuning en wachtenden in de Wlz
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de Tweede Kamer over de brief van NZa over cliëntondersteuning en wachtenden in de Wlz.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij memorie van antwoord over voorstellen van Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten
Aanbiedingsbrief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer bij de memorie van antwoord over de voorstellen van wet, over de regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg), en regels ten aanzien van...
Lees verder

Memorie van antwoord over de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten
Memorie van antwoord over de voorstellen van wet, houdende regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg), en regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een...
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat een groeiend aantal basisartsen moet wachten op een vervolgopleiding
Minister Schippers (VWS) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Özdil en De Jonge van Ellemeet (beiden GL) over het bericht dat een groeiend aantal basisartsen moet wachten op een vervolgopleiding.
Lees verder

Kamerbrief over aanbieding werkprogramma 2018 Gezondheidsraad
Minister Schippers (VWS) biedt het werkprogramma van de Gezondheidsraad 2018 aan de Tweede Kamer. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer verstuurd.
Lees verder

Kamerbrief over Ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag
Minister Schippers (VWS) biedt het Ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag aan de Tweede Kamer. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer verstuurd.
Lees verder