De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

dinsdag 26 september 2017

Kamerbrief over de voortgang Financiële Arrangementen geneesmiddelen 2017

Kamerbrief over de voortgang Financiële Arrangementen geneesmiddelen 2017
Minister Schippers (VWS) stuurt de jaarlijkse voortgangsrapportage van de financiële arrangementen voor geneesmiddelen aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'SCP: Nederlandse topsport dreigt internationaal weg te zakken'
Antwoorden van minister Schippers (VWS) op de vragen van het Kamerlid Diertens (D66) over het bericht 'SCP: Nederlandse topsport dreigt internationaal weg te zakken'.
Lees verder

Beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen - Jaarverslag 2016
Lees verder

Reglement betreffende de werkwijze van de Beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging pasgeborenen
Lees verder

Kamerbrief over jaarverslag 2016 en het reglement van de Beoordelingscommissie LZA/LP
Minister Schippers (VWS) biedt de Tweede Kamer het jaarverslag 2016 aan van de Beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging pasgeborenen.
Lees verder

Kamerbrief over bekostigingsmodellen van de geboortezorg in het buitenland
Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de bekostigingsmodellen van de geboortezorg in het buitenland. De effecten van de in het buitenland ingevoerde be-kostigingshervormingen op de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid zijn vooralsnog beperkt beschikbaar.
Lees verder

Bekostigingshervormingen in de geboortezorg
Uit de inventarisatie blijkt dat in Verenigde Staten, Nieuw Zeeland en Engeland bekostigingshervormingen in de geboortezorg plaatsvinden. Al deze nieuwe bekostigingsmodellen beogen in ieder geval de kwaliteit en de betaalbaarheid van de geboortezorg te verbeteren door financiële risico's van betalers naar zorgaanbieders te verschuiven.
Lees verder