De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

dinsdag 26 september 2017

GGZ: Deltaplan Dementie lijkt in schoonheid te sterven

Deltaplan Dementie lijkt in schoonheid te sterven
'Dementie? Samen keren we het tij.' Onder dat motto en met 80 miljoen euro aan overheidssubsidie is het Deltaplan Dementie halverwege de rit. Het plan kwam uit de koker van een club enthousiaste initiatiefnemers maar lijkt door gebrek aan tegenspraak onvoldoende doordacht. Twee van de pijlers zijn niet van de grond gekomen. De derde - het wetenschappelijk onderzoek - loopt, maar de resultaten laten nog op zich wachten. Dat schrijft Stella Braam in het Nederlands Tijdschrift voor...
Lees verder

Over veranderingen in brein bij sociale angsstoornis is nog veel onduidelijk
Patiënten met een sociale angststoornis zijn extreem bang voor een negatieve beoordeling door anderen. Als het enigszins mogelijk is vermijden zij sociale situaties dan ook. Dit heeft een grote impact op hun leven. Over de veranderingen in het brein die aan deze extreme angst ten grondslag liggen is nog veel onduidelijk. Eerdere onderzoeken naar afwijkingen in de structuur van de hersenen lieten tegenstrijdige resultaten zien. Daarom hebben Janna Marie Bas-Hoogendam en Henk van...
Lees verder

THC-gehalte in geïmporteerde hash niet eerder zo hoog als afgelopen jaar
Voor de geïmporteerde hasj geldt dat het gemiddeld THC-gehalte door de jaren heen meer schommelt dan voor nederwiet geldt, maar het gemiddelde THC -gehalte is sinds 2014 wel geleidelijk aan gestegen en is nog nooit zo hoog geweest als het afgelopen jaar (14,9% in 2014 naar 20,8% in 2017). Dat concludeert het Trimbos.Sinds 1999 onderzoekt het Trimbos-instituut jaarlijks het THC-gehalte van cannabis zoals die wordt verkocht via de coffeeshops. Dit gebeurt in opdracht van het Ministerie van VWS....
Lees verder

'Tijd voor een nieuwe aanpak van onbegrepen lichamelijke klachten (SOLK)
In de strijd tegen medisch onverklaarbare lichamelijke klachten moet de aandacht worden verlegd van de stoornis zelf naar de persoon van de patiënt. Het overkomt één op de tien Nederlanders: je hebt hoofdpijn of hartkloppingen of je bent dodelijk vermoeid, maar de dokter kan niks vinden. Met een beetje pech wordt het een chronisch probleem. Het raadsel achter dit soort Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) is nog steeds niet opgelost.'Het is tijd voor een nieuwe aanpak',...
Lees verder

Managers en bestuurders jeugdzorg hebben moeite om werkbare balans te vinden
Sinds de komst van de nieuwe Jeugdwet is de gewenste transformatie van de jeugdhulp onvoldoende van de grond gekomen. Managers zoeken naar een werkbare balans tussen toegenomen verantwoordingseisen, de positie van hun organisatie op de markt van de jeugdhulp en de wens om goede hulpverlening te (blijven) bieden. De daadwerkelijke transformatie van de jeugdhulp komt daardoor onvoldoende van de grond. Dat is de conclusie na een aantal gesprekken die onderzoekers van het lectoraat Jeugd van...
Lees verder

"Verwijzing naar jeugd-GGZ kan met eenderde omlaag"
Het aantal kinderen en jongeren dat door huisartsen naar jeugdzorg-specialisten wordt verwezen kan met een derde dalen. Dat komt door een nieuwe aanpak, die nu door huisartsenorganisaties wordt uitgerold over Eindhoven en de regio. "Als dat geld bespaart is dat mooi meegenomen." Dat zei Ed Berends afgelopen week in het Algemeen Dagblad.  Berends is lid van de Raad van Bestuur van SGE waar elf gezondheidscentra in Eindhoven onder vallen. "We zien dat door die aanpak het aantal verwijzingen...
Lees verder

Over veranderingen in brein bij sociale angststoornis is nog veel onduidelijk
Patiënten met een sociale angststoornis zijn extreem bang voor een negatieve beoordeling door anderen. Als het enigszins mogelijk is vermijden zij sociale situaties dan ook. Dit heeft een grote impact op hun leven. Over de veranderingen in het brein die aan deze extreme angst ten grondslag liggen is nog veel onduidelijk. Eerdere onderzoeken naar afwijkingen in de structuur van de hersenen lieten tegenstrijdige resultaten zien. Daarom hebben Janna Marie Bas-Hoogendam en Henk van...
Lees verder

Slaapproblemen vergroten risico op psychische problemen, vooral vrouwen komen moeilijker in slaap
Uit grootschalig meta-onderzoek in opdracht van de Hersenstichting blijkt dat een grote groep Nederlanders, met name vrouwen, slaapproblemen heeft. Chronisch slecht slapen vergroot het risico op veel aandoeningen, zoals angststoornissen of depressie.Voor het meta-onderzoek zijn slaapdata verzameld van de afgelopen 25 jaar van 140.000 mensen uit 34 bestaande Nederlandse bevolkingsonderzoeken. Daaruit blijkt dat 90% van de Nederlanders  7-9 uur slaap per nacht haalt; de aanbevolen slaapduur...
Lees verder

'Obesitas is gecompliceerder dan alleen maar zwakke wil'
Obesitas is een ingewikkelde en veelsoortige aandoening. Artsen die mensen met ernstig overgewicht op hun spreekuur krijgen, moeten daarom niet te snel concluderen dat de patiënt slechts verkeerd eet en te weinig beweegt. Obesitas zou eerst, evenals elke andere ziekte, goed moeten worden geanalyseerd op onderliggende oorzaken. Pas dan kan het behandelplan worden opgesteld dat de meeste kans van slagen heeft.Dat is de boodschap die prof. dr. Liesbeth van Rossum haar toehoorders meegeeft tijdens...
Lees verder