De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

dinsdag 26 september 2017

Eindevaluatie Onderzoeksprogramma Sport 2012-2017

Eindevaluatie Onderzoeksprogramma Sport 2012-2017
In hoeverre zijn de doelstellingen van het onderzoeksprogramma Sport – versterking van wetenschappelijk onderzoek en kennisverspreiding/-toepassing – gerealiseerd en wat zijn lessen voor de toekomst?
Lees verder

Schoolzwemmen 2016
Deze publicatie maakt onderdeel uit van het project NL Zwemveilig.
Lees verder

Kamerbrief over diverse sportgerelateerde onderwerpen
Minister Schipper (VWS) informeert de Tweede Kamer over diverse sportgerelateerde onderwerpen.
Lees verder

Referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg 2017
Het Referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg is een model voor de ambulancezorg waarin per RAV-regio in Nederland wordt vastgesteld hoeveel ambulances minimaal nodig zijn om aan de vraag naar ambulancezorg te voldoen. Het referentiekader wordt periodiek geactualiseerd.
Lees verder

Kamerbrief over referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg 2017
Minister Schippers (VW) informeert de Tweede Kamer over het eferentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg 2017. Dit referentiekader berekent het minimum aantal ambulances per regio waarmee de ambulancezorg in Nederland kan worden uitgevoerd.
Lees verder

Toelichting meest voorkomende uitvoeringsvormen van financiële arrangementen
Toelichting meest voorkomende uitvoeringsvormen van financiële arrangementen.
Lees verder

Overzicht lopende financiële arrangementen – stand van zaken per september 2017
Overzicht lopende financiële arrangementen – stand van zaken per september 2017
Lees verder